❞ كتاب Cinler ve K ouml t uuml l uuml klerinden Korunma Yolları ❝

❞ كتاب Cinler ve K ouml t uuml l uuml klerinden Korunma Yolları ❝
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ın salât ve selâmı, yarattıklarının en şereflisi,
Rasûllerinin en faziletlisi Abdullah oğlu Muhammed'e, onun aile halkına ve bütün ashabına.
İmdi:
Şüphesiz müslümanın açık ve net bir şekilde bilmesi gereken en önemli konulardan birisi de
insanın zıttı bir yaratık olan ve “cin” diye bilinen varlıklara dair bilgidir. Bu hayret verici
varlık hakkında Kur'ân-ı Kerim'de pekçok âyet-i kerimeler olduğu gibi, sünnet-i seniyye
kitapları da onlara dair bilgilerle dolup taşmaktadır. İslâmın önder ilim adamları da pek çok
eserlerinde onları sözkonusu etmişlerdir.
Cinler konusunun Kitap ve Sünnette ve İslâmın pekçok kaynaklarında işgal ettiği bu geniş yer
dolayısıyla onları tanıtacak, niteliklerini belirtecek, hayır ve şerlerini açıklayacak,
kötülüklerinden sakınmaya yardımcı olacak araçları sözkonusu edecek özlü, ayrı bir eser
kaleme almanın oldukça önemli olduğunu gördüm. Özellikle cahilliğin yaygınlaştığı, sapmak
ve saptırmak için cinlerin kâfirlerinden birtakım bilgiler alan büyücü ve kâhinlerle ilişkinin
çoğaldığı böyle bir zamanda bunun önemi daha da artmaktadır.
Aynı şekilde onların sözkonusu edilmesi, günümüzde kâfir cinlerin sar'a türü birtakım
tasallutları musibeti ile karşı karşıya kalanlara bir irşad ve bir uyarı da bulunmaktadır.
Böylelikle bu musibete düçar olanlar, bunun bir deneme ve sınama olduğunu, böyle bir
musibete uğrayıp sabreden kimsenin mükafâtının cennet olduğunu bilmiş olacaklar. Nitekim
bu husus (Peygamber döneminde) sar'aya düşen kadın ile ilgili kıssada böylece vârid
olmuştur.
Konunun çeşitli kitaplarda dağınık bir şekilde bulunan pekçok incelikleri ve gizli noktası
vardır. Bunlar ancak uzun boylu inceleme ve tetkik yoluyla bilinebilir. Ben gücüm yettiği
kadarıyla bunları bu küçük eserde ortaya koymaya çalıştım. Konuyu dört temel başlık altında
ele aldım. Bu temel başlıkların herbirisinin altında İslâm alimlerinin çeşitli eserlerinde dağınık
bir şekilde bulunan ulaşabildiğim bilgileri kaydettim. Sözkonusu temel başlıklar şunlardır:
1. Belli bir açıklama ile birlikte cinlerin tanımı
2. Niteliklerinin sözkonusu edilmesi
3. Cinlerin insanlara eziyet vermeleri ve bunun keyfiyeti
4. Kötülüklerinden korunma yolları
Bu hususta sahip olabildiğim gücümü ve vaktimi harcadım. Yüce Allah'tan kıyamet gününde
bunu iyiliklerimle birlikte tartmasını, bununla bütün müslümanlara fayda sağlamasını niyaz
ederim. Başarım ancak Allah'tandır. Ona tevekkül eder, Ondan yardım dilerim. Allah, emin
ve kerim peygamberine, bütün ashab ve tabiîne, kıyamet gününe kadar onlara uyacak olanlar,
salât ve selâm eylesin.
Bu kitapta, cinlerin tanımı, onların vasıfları, insanlara eziyet vermeleri ve bu eziyetin keyfiyeti ile cinlerin eziyetlerinden korunmanın yollarını bulacaksınız.
عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيبانى - عماله ومناصبه :
عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Cinler ve K ouml t uuml l uuml klerinden Korunma Yolları ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Cinler ve K ouml t uuml l uuml klerinden Korunma Yolları

1999م - 1441هـHamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ın salât ve selâmı, yarattıklarının en şereflisi,
Rasûllerinin en faziletlisi Abdullah oğlu Muhammed'e, onun aile halkına ve bütün ashabına.
İmdi:
Şüphesiz müslümanın açık ve net bir şekilde bilmesi gereken en önemli konulardan birisi de
insanın zıttı bir yaratık olan ve “cin” diye bilinen varlıklara dair bilgidir. Bu hayret verici
varlık hakkında Kur'ân-ı Kerim'de pekçok âyet-i kerimeler olduğu gibi, sünnet-i seniyye
kitapları da onlara dair bilgilerle dolup taşmaktadır. İslâmın önder ilim adamları da pek çok
eserlerinde onları sözkonusu etmişlerdir.
Cinler konusunun Kitap ve Sünnette ve İslâmın pekçok kaynaklarında işgal ettiği bu geniş yer
dolayısıyla onları tanıtacak, niteliklerini belirtecek, hayır ve şerlerini açıklayacak,
kötülüklerinden sakınmaya yardımcı olacak araçları sözkonusu edecek özlü, ayrı bir eser
kaleme almanın oldukça önemli olduğunu gördüm. Özellikle cahilliğin yaygınlaştığı, sapmak
ve saptırmak için cinlerin kâfirlerinden birtakım bilgiler alan büyücü ve kâhinlerle ilişkinin
çoğaldığı böyle bir zamanda bunun önemi daha da artmaktadır.
Aynı şekilde onların sözkonusu edilmesi, günümüzde kâfir cinlerin sar'a türü birtakım
tasallutları musibeti ile karşı karşıya kalanlara bir irşad ve bir uyarı da bulunmaktadır.
Böylelikle bu musibete düçar olanlar, bunun bir deneme ve sınama olduğunu, böyle bir
musibete uğrayıp sabreden kimsenin mükafâtının cennet olduğunu bilmiş olacaklar. Nitekim
bu husus (Peygamber döneminde) sar'aya düşen kadın ile ilgili kıssada böylece vârid
olmuştur.
Konunun çeşitli kitaplarda dağınık bir şekilde bulunan pekçok incelikleri ve gizli noktası
vardır. Bunlar ancak uzun boylu inceleme ve tetkik yoluyla bilinebilir. Ben gücüm yettiği
kadarıyla bunları bu küçük eserde ortaya koymaya çalıştım. Konuyu dört temel başlık altında
ele aldım. Bu temel başlıkların herbirisinin altında İslâm alimlerinin çeşitli eserlerinde dağınık
bir şekilde bulunan ulaşabildiğim bilgileri kaydettim. Sözkonusu temel başlıklar şunlardır:
1. Belli bir açıklama ile birlikte cinlerin tanımı
2. Niteliklerinin sözkonusu edilmesi
3. Cinlerin insanlara eziyet vermeleri ve bunun keyfiyeti
4. Kötülüklerinden korunma yolları
Bu hususta sahip olabildiğim gücümü ve vaktimi harcadım. Yüce Allah'tan kıyamet gününde
bunu iyiliklerimle birlikte tartmasını, bununla bütün müslümanlara fayda sağlamasını niyaz
ederim. Başarım ancak Allah'tandır. Ona tevekkül eder, Ondan yardım dilerim. Allah, emin
ve kerim peygamberine, bütün ashab ve tabiîne, kıyamet gününe kadar onlara uyacak olanlar,
salât ve selâm eylesin.
Bu kitapta, cinlerin tanımı, onların vasıfları, insanlara eziyet vermeleri ve bu eziyetin keyfiyeti ile cinlerin eziyetlerinden korunmanın yollarını bulacaksınız. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

İçindekiler

ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 3
Sözlük Ve Terim Anlamıyla Cin................................................................................................ 4
Cinlerin Varlığına İman Etmenin Hükmü.................................................................................. 4
Cinlerin Nitelikleri ..................................................................................................................... 5
Cinlerin İnsanlara Rahatsızlık Vermeleri Ve Bunun Nasıl Olduğu ......................................... 14
Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları......................................................................... 20
Zikir Alanında .......................................................................................................................... 20
İbadetlerde................................................................................................................................ 23
Başkaları İle İlişkilerde ............................................................................................................ 29
Ev, Aile Ve Toplum ................................................................................................................. 31
Ticaret Ve Pazarlara Girmek.................................................................................................... 37
Yolculukta ................................................................................................................................ 38

2

ÖNSÖZ
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ın salât ve selâmı, yarattıklarının en şereflisi,
Rasûllerinin en faziletlisi Abdullah oğlu Muhammed'e, onun aile halkına ve bütün ashabına.
İmdi:
Şüphesiz müslümanın açık ve net bir şekilde bilmesi gereken en önemli konulardan birisi de
insanın zıttı bir yaratık olan ve “cin” diye bilinen varlıklara dair bilgidir. Bu hayret verici
varlık hakkında Kur'ân-ı Kerim'de pekçok âyet-i kerimeler olduğu gibi, sünnet-i seniyye
kitapları da onlara dair bilgilerle dolup taşmaktadır. İslâmın önder ilim adamları da pek çok
eserlerinde onları sözkonusu etmişlerdir.
Cinler konusunun Kitap ve Sünnette ve İslâmın pekçok kaynaklarında işgal ettiği bu geniş yer
dolayısıyla onları tanıtacak, niteliklerini belirtecek, hayır ve şerlerini açıklayacak,
kötülüklerinden sakınmaya yardımcı olacak araçları sözkonusu edecek özlü, ayrı bir eser
kaleme almanın oldukça önemli olduğunu gördüm. Özellikle cahilliğin yaygınlaştığı, sapmak
ve saptırmak için cinlerin kâfirlerinden birtakım bilgiler alan büyücü ve kâhinlerle ilişkinin
çoğaldığı böyle bir zamanda bunun önemi daha da artmaktadır.
Aynı şekilde onların sözkonusu edilmesi, günümüzde kâfir cinlerin sar'a türü birtakım
tasallutları musibeti ile karşı karşıya kalanlara bir irşad ve bir uyarı da bulunmaktadır.
Böylelikle bu musibete düçar olanlar, bunun bir deneme ve sınama olduğunu, böyle bir
musibete uğrayıp sabreden kimsenin mükafâtının cennet olduğunu bilmiş olacaklar. Nitekim
bu husus (Peygamber döneminde) sar'aya düşen kadın ile ilgili kıssada böylece vârid
olmuştur.
Konunun çeşitli kitaplarda dağınık bir şekilde bulunan pekçok incelikleri ve gizli noktası
vardır. Bunlar ancak uzun boylu inceleme ve tetkik yoluyla bilinebilir. Ben gücüm yettiği
kadarıyla bunları bu küçük eserde ortaya koymaya çalıştım. Konuyu dört temel başlık altında
ele aldım. Bu temel başlıkların herbirisinin altında İslâm alimlerinin çeşitli eserlerinde dağınık
bir şekilde bulunan ulaşabildiğim bilgileri kaydettim. Sözkonusu temel başlıklar şunlardır:
1. Belli bir açıklama ile birlikte cinlerin tanımı
2. Niteliklerinin sözkonusu edilmesi
3. Cinlerin insanlara eziyet vermeleri ve bunun keyfiyeti
4. Kötülüklerinden korunma yolları
Bu hususta sahip olabildiğim gücümü ve vaktimi harcadım. Yüce Allah'tan kıyamet gününde
bunu iyiliklerimle birlikte tartmasını, bununla bütün müslümanlara fayda sağlamasını niyaz
ederim. Başarım ancak Allah'tandır. Ona tevekkül eder, Ondan yardım dilerim. Allah, emin
ve kerim peygamberine, bütün ashab ve tabiîne, kıyamet gününe kadar onlara uyacak olanlar,
salât ve selâm eylesin.

 

 

Sözlükte cin çoğul bir cins isimdir, tekili "cinnî" diye gelir. Bu (gizlenmek) demek olan “el-
ictinân” kökünden gelmektedir ki; bu da örtü ile örtülmek, gizlenip saklanmak demektir.

Onlara bu ismin veriliş sebebi insanlara karşı örtülü olmaları ve görünmeyişleridir.1[1] Çoğulu
"cennân" diye geldiği gibi; çoğul olarak onlardan "el-cinne" diye de sözedilir.2[2]
Kendimizi kendisi ile koruduğumuz ve onunla örtündüğümüz herbir şey “cünne (kalkan)”dır.
Buhârî'nin oruç bahsinde rivayet ettiği Nebi Sallallahu aleyhi vesellem’in "oruç bir cünnedir
(kalkandır)" yani bir koruyucudur, hadisinde de bu lafız kullanılmıştır. Çünkü oruç kişiyi
masiyetlerden korur.
"Cenin"e bu ismin veriliş sebebi annesinin karnında gizli ve örtülü oluşundan dolayıdır. Yüce
Allah'ın: "Ve analarınızın karnında ceninler halinde iken." (en-Necm, 53/32) buyruğunda da
bu lafız kullanılmıştır.3[3]
"Cennet"e bu adın veriliş sebebi ise, bir kısmı diğerini örtecek şekilde ağaçlarının çok
oluşundan dolayıdır.4[4]
Terim olarak "cinn"e gelince: Onlar insanların mükellefiyetlerine benzer şekilde mükellef
kılınmış, irade ve akıl sahibi, maddeden soyutlanmış, duyu organlarından saklanıp
perdelenmiş, gerçek tabiat ve suretlerinde görülmeyen yiyip içen, evlenen, zürriyetleri
bulunan ve âhirette amellerinden sorumlu tutulacak olan ruhlardan bir çeşittirler.5[5]
Bir kimse: Cin ile şeytanlar arasındaki fark nedir, diye sorarsa, cevap şudur:
Şeytanlar cinlerin azgınlarıdır. Yüce Allah'ın şu buyruğu bunu anlatmaktadır:
"(Yahudiler) şeytanların Süleyman'ın mülkü (nübuvvet ve hükümdarlığı) aleyhine
uydurdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman (büyü yaparak) kâfir olmadı... Fakat o
şeytanlar kâfir oldular. İnsanlara büyüyü ve Bâbil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen
şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek: 'Biz ancak imtihan (için)iz. Sakın (büyü yapıp da)
küfre girme' demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi..." (el-Bakara, 2/102)
Çoğul olan (ve şeytanlar demek olan): "Şeyâtîn"in tekili "şeytân"dır. Bu da uzak oldu
anlamında "şetana"den alınmıştır. Ancak bu lafız sadece cinlerin azgın olanları hakkında
kullanılmakla kalmayıp, aynı şekilde cin ve insanlardan taşkınlık yapan ve eziyet veren herbir
varlık hakkında da kullanılabilir. Nitekim yüce Allah: "İnsan ve cin şeytanları..." (el-En'âm,
6/112) diye buyurmaktadır. Münafıklar hakkında da: "Ama kendi şeytanlarıyla başbaşa
kaldıklarında: 'Biz sizinle beraberiz...' derler." (el-Bakara, 2/14) diye buyurulmaktadır ki,
onların cin ve insanlardan olan arkadaşları kastedilmektedir.6[6]

 

 

Kitab-ı aziz ve pâk sünnet -ileride geleceği üzere- varlıklarına delil teşkil etmekte olduğu gibi,
icmâ’ da onların varlıklarına delâlet etmektedir. Buna göre herhangi bir kimsenin varlıklarını
inkâr etmesi caiz olamaz. İbn Hazm'ın "el-Fısal fi'l-Mileli ve'l-Ahvâi ve'n-Nihal" adlı eserinde
şöyle denilmektedir:7[7] "Bütün müslümanlar bu hususu icmâ’ ile kabul etmişlerdir. -Yani
cinlerin varlığını ve onların Allah tarafından yaratılmış olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir.-
Hatta hristiyanlar, mecusiler, sabiîler ve -yalnızca Samiralılar müstesnâ- yahudilerin
çoğunluğu da var olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bir kimse cinleri inkâr
etse yahutta onlar hakkında bu açık hüküm ve ifadenin dışına çıkaracak şekilde bir tevilde
bulunsa kanı ve malı helâl kafir bir müşriktir."
Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye de şöyle demektedir: "Cinlerin varlığı hususunda müslüman
mezheplere mensup hiçbir kimsenin muhalefeti yoktur. Yüce Allah'ın onlara Muhammed
Sallallahu aleyhi vesellem'i peygamber olarak gönderdiğinde de. Kâfirlerin çeşitli fırkalarının
büyük çoğunluğu da cinleri kabul eder. Kitap ehli olan yahudilerle hristiyanlar da
müslümanların kabul ettikleri gibi cinleri kabul ederler. Bazı müslüman taifeleri arasında -
Cehmiye ve Mutezile gibi- bunu inkâr edenler bulunduğu gibi; kitap ehli mensupları arasında
da inkâr eden küçük bir kesim bulunmuştur. Bununla birlikte bu taifelerin de çoğunluğu ve
önderleri bunu kabul etmektedirler. Çünkü cinlerin varlığı ile ilgili peygamberlerin
bildirdikleri haberler kesin bir bilgi ifade edecek şekilde tevâtür ile gelmiştir. Yine kesin
olarak bilinen şu ki, onlar diri, akıllı, irade ile iş yapan varlıklardır. Hatta onlara emirler ve
yasaklar dahi verilmiştir. Cinler bazı inkârcıların ileri sürdükleri gibi, varlıkları insana yahut
başka varlıklara bağlı sıfat ve araz türünden değildir. Cinlerin varlıkları peygamberlerden açık
ve kesin bir tevâtür ile gelmiş olduğuna göre, avam ve havas da bunu bu şekilde bildiği için,
peygamberlere iman eden taifelerden büyük sayılabilecek herhangi bir taife için onları inkâr
etmeye imkân yoktur. Tıpkı peygamberlere iman eden taifelerden büyük herhangi bir taifenin
melekleri, bedenlerin ölümden sonra dirilişini, bir, tek ve ortaksız olarak sadece Allah'a
ibadeti, yüce Allah'ın insanlardan yarattıklarına bir rasûlü peygamber olarak gönderdiğini ve
buna benzer peygamberlerden tevatür yoluyla gelen avamın da, havasın da bildiği bütün
haberleri inkâr etmeye imkan bulunmadığı gibi ve tıpkı avamın da, havasın da tevatür yoluyla
bildiği Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a peygamber olarak geldiği, Firavun'un suda
boğulduğu, Mesih Aleyhisselam'ın yahudilere geldiği, onların ona düşmanlık ettikleri,
Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem'in Mekke'de peygamber olarak ortaya çıkıp,
Medine'ye hicret ettiği, Kur'ân'ı ve apaçık şer'î hükümleri getirdiği, az miktardaki yemeği ve
içeceği arttırmak, ancak yüce Allah'ın bildirmesiyle müstesna hiçbir insanın bilmesine imkân
bulunmayan geçmiş ve gelecek gaybe haber vermesine dair bilgilerin ve başkalarının tevatür
yoluyla ulaştığı gib

 

 

 Bu kitapta, cinlerin tanımı, onların vasıfları, insanlara eziyet vermeleri ve bu eziyetin keyfiyeti ile cinlerin eziyetlerinden korunmanın yollarını bulacaksınız.سنة النشر : 1999م / 1420هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 692.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Cinler ve K ouml t uuml l uuml klerinden Korunma Yolları
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيبانى - Abdul Hamid bin Abdulrahman Al Suhaibani

كتب عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيبانى عماله ومناصبه : عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Cinler ve K ouml t uuml l uuml klerinden Korunma Yolları ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيبانى
كورسات اونلاينبرمجة المواقعأسمك عالتورتهمعاني الأسماءالتنمية البشريةشخصيات هامة مشهورةكتب قصص و رواياتزخرفة توبيكاتكتب للأطفال مكتبة الطفلزخرفة الأسماءالقرآن الكريمحكمةكتب الروايات والقصصكورسات مجانيةخدماتكتب تعلم اللغاتكتب الطبخ و المطبخ و الديكورOnline يوتيوبالكتب العامةتورتة عيد الميلاداصنع بنفسككتابة على تورتة الخطوبةكتب اسلاميةكتب التاريخكتب السياسة والقانونالكتابة عالصوركتابة على تورتة الزفافالمساعدة بالعربي زخرفة أسامي و أسماء و حروف..Switzerland United Kingdom United States of Americaكتابة على تورتة مناسبات وأعيادالطب النبويكتب القانون والعلوم السياسيةكتب الأدبقراءة و تحميل الكتبFacebook Text Artمعنى اسممعاني الأسماءحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرة