❞ كتاب Savr scaron enstvo scaron erijata i opasnost inoviranja u vjeri ❝

❞ كتاب Savr scaron enstvo scaron erijata i opasnost inoviranja u vjeri ❝

Hvala Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se kajemo. Od
Allaha tražimo zaštitu od zla nas samih i zla naših loših postupaka. Onoga
koga Allah uputi, niko u zabludu ne može navesti, a koga On u zabludi ostavi,
niko ga na Pravi put ne može navratiti.
Svjedočim da je samo Allah Bog i da nema sudruga, te da je Muhammed
Njegov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao sa jasnom uputom i ispravnom
vjerom. On je obavezu koju je preuzeo ispunio, ummet je posavjetovao i u
ime Allaha, dok mu smrt nije stigla, trudio se i borio.
Svoj ummet je na jasnome putu ostavio, putu čija je noć jasna kao i dan i
putu sa kojeg neće skrenuti osim propalica i gubitnik. Pojasnio je ummetu sve

što mu je potrebno u svim segmentima njihovog života, do te mjere da Ebu-
Zerr, Allah sa njim bio zadovoljan, kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, ni pticu koja nebom leti nije ostavio, a da nam o tome neko znanje nije
dao."1 Prenosi se da je neko od mušrika rekao Selmanu El-Farisiju, Allah sa
njim bio zadovoljan: “Vaš Vjerovjesnik vas je svemu podučio, čak i kako
ćete obaviti nuždu?'' Selman reče: ‘Da, -zabranio nam je da se prilikom
obavljanja velike ili male nužde okrećemo u pravcu kible, da se poslije toga
čistimo desnom rukom i da bilo ko od nas, prilikom čišćenja, upotrijebi manje
od tri kamena. Također (nam je zabranio) da se poslije obavljene nužde
čistimo balegom ili kostima.’”


U ovom veličanstvenom Kur'anu, Uzvišeni Allah pojasnio je temelje i
ogranke vjere. Pojasnio je tevhid i sve njegove vrste, pojasnio je čak i pravila
ponašanja prilikom sjedenja i traženja dozvole za ulazak. Uzvišeni veli: O
vjernici, kad vam se kaže: Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi - vi
načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. (El-Mudžadela, 11.) I kaže
Uzvišeni: O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok
ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! A ako u njima nikoga ne






Odlična knjižica o značenju novotarije, stavu šerijata naspram inoviranja u vjeri, uz kratko pojašnjenje značenja predaje o ’lijepim novotarijama’.
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Savr scaron enstvo scaron erijata i opasnost inoviranja u vjeri

2016م - 1441هـ
Hvala Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se kajemo. Od
Allaha tražimo zaštitu od zla nas samih i zla naših loših postupaka. Onoga
koga Allah uputi, niko u zabludu ne može navesti, a koga On u zabludi ostavi,
niko ga na Pravi put ne može navratiti.
Svjedočim da je samo Allah Bog i da nema sudruga, te da je Muhammed
Njegov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao sa jasnom uputom i ispravnom
vjerom. On je obavezu koju je preuzeo ispunio, ummet je posavjetovao i u
ime Allaha, dok mu smrt nije stigla, trudio se i borio.
Svoj ummet je na jasnome putu ostavio, putu čija je noć jasna kao i dan i
putu sa kojeg neće skrenuti osim propalica i gubitnik. Pojasnio je ummetu sve

što mu je potrebno u svim segmentima njihovog života, do te mjere da Ebu-
Zerr, Allah sa njim bio zadovoljan, kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, ni pticu koja nebom leti nije ostavio, a da nam o tome neko znanje nije
dao."1 Prenosi se da je neko od mušrika rekao Selmanu El-Farisiju, Allah sa
njim bio zadovoljan: “Vaš Vjerovjesnik vas je svemu podučio, čak i kako
ćete obaviti nuždu?'' Selman reče: ‘Da, -zabranio nam je da se prilikom
obavljanja velike ili male nužde okrećemo u pravcu kible, da se poslije toga
čistimo desnom rukom i da bilo ko od nas, prilikom čišćenja, upotrijebi manje
od tri kamena. Također (nam je zabranio) da se poslije obavljene nužde
čistimo balegom ili kostima.’”


U ovom veličanstvenom Kur'anu, Uzvišeni Allah pojasnio je temelje i
ogranke vjere. Pojasnio je tevhid i sve njegove vrste, pojasnio je čak i pravila
ponašanja prilikom sjedenja i traženja dozvole za ulazak. Uzvišeni veli: O
vjernici, kad vam se kaže: Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi - vi
načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. (El-Mudžadela, 11.) I kaže
Uzvišeni: O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok
ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! A ako u njima nikoga ne






Odlična knjižica o značenju novotarije, stavu šerijata naspram inoviranja u vjeri, uz kratko pojašnjenje značenja predaje o ’lijepim novotarijama’. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Hvala Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se kajemo. Od
Allaha tražimo zaštitu od zla nas samih i zla naših loših postupaka. Onoga
koga Allah uputi, niko u zabludu ne može navesti, a koga On u zabludi ostavi,
niko ga na Pravi put ne može navratiti.
Svjedočim da je samo Allah Bog i da nema sudruga, te da je Muhammed
Njegov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao sa jasnom uputom i ispravnom
vjerom. On je obavezu koju je preuzeo ispunio, ummet je posavjetovao i u
ime Allaha, dok mu smrt nije stigla, trudio se i borio.
Svoj ummet je na jasnome putu ostavio, putu čija je noć jasna kao i dan i
putu sa kojeg neće skrenuti osim propalica i gubitnik. Pojasnio je ummetu sve

što mu je potrebno u svim segmentima njihovog života, do te mjere da Ebu-
Zerr, Allah sa njim bio zadovoljan, kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, ni pticu koja nebom leti nije ostavio, a da nam o tome neko znanje nije
dao."1 Prenosi se da je neko od mušrika rekao Selmanu El-Farisiju, Allah sa
njim bio zadovoljan: “Vaš Vjerovjesnik vas je svemu podučio, čak i kako
ćete obaviti nuždu?'' Selman reče: ‘Da, -zabranio nam je da se prilikom
obavljanja velike ili male nužde okrećemo u pravcu kible, da se poslije toga
čistimo desnom rukom i da bilo ko od nas, prilikom čišćenja, upotrijebi manje
od tri kamena. Također (nam je zabranio) da se poslije obavljene nužde
čistimo balegom ili kostima.’”


U ovom veličanstvenom Kur'anu, Uzvišeni Allah pojasnio je temelje i
ogranke vjere. Pojasnio je tevhid i sve njegove vrste, pojasnio je čak i pravila
ponašanja prilikom sjedenja i traženja dozvole za ulazak. Uzvišeni veli: O
vjernici, kad vam se kaže: Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi - vi
načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. (El-Mudžadela, 11.) I kaže
Uzvišeni: O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok
ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! A ako u njima nikoga ne

 

nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: Vratite
se!- vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite. (En-Nur, 27-28.)
Čak je pojasnio i pravila vezana za odjeću, kazavši: A starim ženama koje
više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući
ona mjesta na kojima se ukrasi nose. (En-Nur, 60.)
O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika
neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće
napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je. (El-Ahzab, 59.)
I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji
pokrivaju. (En-Nur, 31.)
Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego

je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite. (El-
Bekare, 189.)

Ovo su samo neki od mnogobrojnih ajeta koji pojašnjavaju ovu savršenu
vjeru, kojoj nisu potrebni nikakvi dodaci, niti je od nje nešto dozvoljeno
oduzeti. U vezi ove činjenice, Uzvišeni Allah, opisujući Kur'an, kaže: Mi tebi
objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve. (En-Nahl, 89.)
Sve što je ljudima potrebno za ovaj i budući svijet, pojašnjeno je u
Kur'anu, bilo eksplicitnim iskazom ili naznakom ili iskazom koji je rečen ili
onim koji se razumije.
Cijenjena braćo!
Neki ljudi tumače Allahov govor u kojem kaže: Sve životinje koje po
Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas - u
Knjizi Mi nismo ništa izostavili. (El-En'am, 38.) Tumače riječi: u Knjizi Mi
nismo ništa izostavili, da je, Knjiga koja se spominje, ustvari, Kur'an, a
ispravno je da se ovdje misli na Ploču čuvanu (Levhi mahfuz). Što se tiče
Kur'ana, njega je Allah još ljepše i izražajnije opisao, kada je kazao: Mi tebi
objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve.Ovo je jasnije i izražajnije nego
riječi: u Knjizi Mi nismo ništa izostavili - i sakupiće se poslije pred
Gospodarom svojim. Neko može kazati: Gdje se u Kur'anu spominje broj od
pet dnevnih namaza? I gdje se u Kur'anu spominje broj svakog namaza? Kako
u Kur'anu ne možemo naći pojašnjenje broja rekata za svaki namaz, a Allah
kaže: Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve?
Odgovor na to pitanje jeste da Allah Uzvišeni u Kur'anu kazuje da nam je
obaveza uzimati i ono što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i na šta
nas je uputio: Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj
ko glavu okreće - pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. (En-Nisa, 80.)
Također kaže: Ono što vam Poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani
ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.(El-Hašr, 7).


Ono što sunnet pojasni, na to i Kur'an upućuje i ukazuje jer je sunnet samo
dio Objave koju je Allah Uzvišeni dao Poslaniku, ka što kaže Uzvišeni: Tebi
Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je
Allahova blagodat prema tebi! (En-Nisa, 113).
Dakle, na osnovu ovog, ono što je spomenuto u sunnetu, spomenuto je i u
Kur'anu.
Cijenjena braćo!
Ako ovo znamo, onda možemo postaviti pitanje: Da li je Poslanik,
salallahu alejhi ve sellem, otišao sa ovoga svijeta, a da nešto od vjere koja
vodi ka Allahu, nije pojasnio?
Nikako! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je cijelu vjeru, ili
riječima, ili djelima ili odobrenjem, ili kroz davanje smjernica, a da o njima
nije pitan, ili pak kroz odgovor na pitanje koje mu je postavljeno. Nekada se
dešavalo da Allah pošalje beduina iz najudaljenijeg sela, kako bi upitao
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nešto vezano za vjeru, da ga upita
pitanje koje ga čak ni ashabi, stalno prisutni s njim, nisu pitali. Zbog toga, oni
bi se radovali kada bi neki beduin došao da ga nešto upita. Na to da Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio ništa od onoga što je ljudima potrebno,
a vezano je za ibadete, poslovanja i njihov život, a da ga nije pojasnio,
ukazuje i govor Allaha: Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju

prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-
Maide, 3.).

Ako ovo znaš, muslimanu, onda znaj i da inoviranje nečega u vjeru, pa
makar i sa lijepom namjerom, pored toga što je vid zablude, predstavlja i udar
na Allahovu vjeru i negiranje ispravnosti Njegovih rječi: Sada sam vam vjeru
vašu usavršio.Čovjek koji uvede u vjeru nešto što nije od nje, kao da kaže da
vjera nije upotpunjena, jer postoji i neki obred kojeg je on uveo, a koji nas
približava Allahu. Još je čudnije kada neko uvede novotariju koja je vezana za
Allahovo Biće, Njegova imena i atribute, a zatim kaže da je to vid veličanja
Allaha i vid odstranjivanja svih mahana od Njega, te da on primjenjuje riječi

Allaha u kojima kaže: Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim! (El-
Bekare, 22.). Čuditi se je onome ko uvede novotariju vezanu za Allahovo

Biće, koju nisu poznavale prve generacije i imami vjeri, a zatim kaže kako
time odstranjuje od Allaha mahane, veliča Ga i primjenjuje Njegove riječi:
Zato ne činite druge Allahu ravnim! Po takvome, onaj ko mu se u ovome
suprotstavi biva proglašen osobom koja Allaha upoređuje sa stvorenjima i sl.
Također, čudno je i to kako neki ljudi uvode novotarije vezane za
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim tvrde kako na taj način vole i
cijene Poslanika, te da oni koji se sa njima ne slažu, mrze Poslanika, sallallahu
alejhi ve sellem, pa ih zbog toga nazivaju ružnim nadimcima kojima inače

nazivaju one koji ne prihvataju njihove novotarije vezane za Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem.
Slični ovima govore: Mi veličamo Allaha i poštujemo Poslanika, a samim
činom inoviranja u vjeri onoga što Allah i Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, nisu propisali, stavljaju se ispred Allaha i Poslanika. Allah Uzvišeni
kaže: O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i

Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna. (El-
Hudžurat, 1.)

Cijenjena braćo!
Ja vas pitam u ime Allaha i želim da vaš odgovor bude iskren, a ne
zasnovan na emocijama, da bude zasnovan na vjeri, a ne na slijepom
slijeđenju. Šta kažete o onima koji uvode novotarije u Allahovoj vjeri, bez
obzira da li bile vezane za Allahovo Biće, Njegove atribute i imena ili pak za
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim tvrde kako veličaju Allaha i
cijene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Da li je to istina i da li je u
stvarnosti tako? Ili pak ovu karakteristiku imaju ljudi koji van Allahovog
vjerozakona ne izlaze ni koliko trun (vrh jagodice prsta), koji govore:
Vjerujemo i potvrđujemo ono što je šerijat donio i čujemo i pokoravamo se u
svemu što nam se naređuje ili zabranjuje, oni koji za ono što šerijatom nije
legitimno kažu: Mi to odbijamo i ostavljamo i nije naše da se stavljamo pred
Allaha i Poslanika i nije naše da o Allahovoj vjeri govorimo ono što nije od
nje. Koja od ove dvije skupine je preča da voli i da cijeni Allaha i Poslanika?
Nema sumnje da su to oni koji kažu: Vjerujemo i potvrđujemo ono što je
šerijat donio i čujemo i pokoravamo se u svemu što nam se naređuje ili
zabranjuje, klonimo se onoga što nam nije naređeno i mi nismo dostojni da u
Allahov vjerozakon unosimo ono što nije dio njega ili da uvodimo novotarije
u Allahovu vjeru. Nema sumnje da su ovi spoznali svoj stepen i veličinu
svoga Tvorca i oni u suštini veličaju Allaha i uvažavaju Njegovog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem. To su oni koji iskreno ispoljavaju ljubav prema
Allahu i Njegovu Poslaniku.

 


 Odlična knjižica o značenju novotarije, stavu šerijata naspram inoviranja u vjeri, uz kratko pojašnjenje značenja predaje o ’lijepim novotarijama’.



سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 731.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Savr scaron enstvo scaron erijata i opasnost inoviranja u vjeri
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
شخصيات هامة مشهورةالتنمية البشريةزخرفة توبيكاتكتب اسلاميةمعنى اسمكتب الطبخ و المطبخ و الديكورقراءة و تحميل الكتبحكم قصيرةكورسات مجانيةتورتة عيد الميلادOnline يوتيوبكورسات اونلاين زخرفة أسامي و أسماء و حروف..زخرفة الأسماءكتب السياسة والقانونأسمك عالتورتهكتب القانون والعلوم السياسيةكتب قصص و رواياتحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب الروايات والقصصبرمجة المواقعكتابة على تورتة الخطوبةخدماتكتابة على تورتة الزفافكتب تعلم اللغاتFacebook Text Artالكتابة عالصورSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب التاريخمعاني الأسماءكتابة على تورتة مناسبات وأعيادحكمةمعاني الأسماءالطب النبوياصنع بنفسككتب الأدبالمساعدة بالعربيكتب للأطفال مكتبة الطفلالقرآن الكريمالكتب العامة