❞ كتاب Cải Bi ecirc n Bộ Gi aacute o L yacute Đ atilde Ho agrave n Chỉnh V agrave Sự Nguy Hại Của Việc Đổi Mới ❝

❞ كتاب Cải Bi ecirc n Bộ Gi aacute o L yacute Đ atilde Ho agrave n Chỉnh V agrave Sự Nguy Hại Của Việc Đổi Mới ❝

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy tôi xin ca ngợi và tán
dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ
tội lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi
tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi
của bầy tôi. Quả thật, người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối,
còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng dẫn.
Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah,
Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận
Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao cử phái
Người mang đến sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý. Người đã truyền đạt Bức Thông
Điệp, thực thi Sứ Mạng, khuyên răn cộng đồng và hết lòng chiến đấu cho con
đường chính nghĩa của Allah  cho tới hơi thở cuối cùng.
Thiên sứ Muhammad  ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo
lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những
kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.
Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng
tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ
sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người  nói một cách khẳng định:
“Nabi  không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của
nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.”
(Ahmad: 21689, 21770 và 21771).


Một người đàn ông thờ đa thần đã nói với ông Salman Al-Farisy rằng có phải
vị Nabi của các người dạy các người ngay cả việc đi đại tiện thì ông nói: “Đúng
vậy, quả thật, Người cấm chúng tôi hướng mặt về phía Qiblah trong lúc đại
tiện hay tiểu tiện, Người cấm chúng tôi làm vệ sinh ít hơn ba cục đá, cấm dùng
tay phải làm vệ sinh và cấm dùng phân khô và xương làm vệ sinh.” (Hadith do
Muslim ghi lại trong Kitaab Taha-rah chương Istita-bah, 262).
Quả thật, Qur’an vĩ đại, Allah  đã trình bày trong đó các nền tảng cũng như
các phần nhánh của tôn giáo, Ngài trình bày đầy đủ các dạng thức Tawhid, Ngài
trình bày cả lễ nghĩa và văn hóa đứng ngồi cũng như sự xin phép. Allah  phán:

Sheikh Muhammad Bin Saleh AlUthaymeen nói: “...Thiên sứ Muhammad e ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.
Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người t nói một cách khẳng định: “Nabi e không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.” Ahmad: 21689, 21770 và 21771 ...”.
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Cải Bi ecirc n Bộ Gi aacute o L yacute Đ atilde Ho agrave n Chỉnh V agrave Sự Nguy Hại Của Việc Đổi Mới

2016م - 1441هـ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy tôi xin ca ngợi và tán
dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ
tội lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi
tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi
của bầy tôi. Quả thật, người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối,
còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng dẫn.
Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah,
Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận
Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao cử phái
Người mang đến sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý. Người đã truyền đạt Bức Thông
Điệp, thực thi Sứ Mạng, khuyên răn cộng đồng và hết lòng chiến đấu cho con
đường chính nghĩa của Allah  cho tới hơi thở cuối cùng.
Thiên sứ Muhammad  ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo
lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những
kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.
Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng
tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ
sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người  nói một cách khẳng định:
“Nabi  không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của
nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.”
(Ahmad: 21689, 21770 và 21771).


Một người đàn ông thờ đa thần đã nói với ông Salman Al-Farisy rằng có phải
vị Nabi của các người dạy các người ngay cả việc đi đại tiện thì ông nói: “Đúng
vậy, quả thật, Người cấm chúng tôi hướng mặt về phía Qiblah trong lúc đại
tiện hay tiểu tiện, Người cấm chúng tôi làm vệ sinh ít hơn ba cục đá, cấm dùng
tay phải làm vệ sinh và cấm dùng phân khô và xương làm vệ sinh.” (Hadith do
Muslim ghi lại trong Kitaab Taha-rah chương Istita-bah, 262).
Quả thật, Qur’an vĩ đại, Allah  đã trình bày trong đó các nền tảng cũng như
các phần nhánh của tôn giáo, Ngài trình bày đầy đủ các dạng thức Tawhid, Ngài
trình bày cả lễ nghĩa và văn hóa đứng ngồi cũng như sự xin phép. Allah  phán:

Sheikh Muhammad Bin Saleh AlUthaymeen nói: “...Thiên sứ Muhammad e ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.
Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người t nói một cách khẳng định: “Nabi e không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.” Ahmad: 21689, 21770 và 21771 ...”. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy tôi xin ca ngợi và tán
dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ
tội lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi
tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi
của bầy tôi. Quả thật, người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối,
còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng dẫn.
Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah,
Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận
Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao cử phái
Người mang đến sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý. Người đã truyền đạt Bức Thông
Điệp, thực thi Sứ Mạng, khuyên răn cộng đồng và hết lòng chiến đấu cho con
đường chính nghĩa của Allah  cho tới hơi thở cuối cùng.
Thiên sứ Muhammad  ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo
lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những
kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.
Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng
tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ
sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người  nói một cách khẳng định:
“Nabi  không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của
nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.”
(Ahmad: 21689, 21770 và 21771).


Một người đàn ông thờ đa thần đã nói với ông Salman Al-Farisy rằng có phải
vị Nabi của các người dạy các người ngay cả việc đi đại tiện thì ông nói: “Đúng
vậy, quả thật, Người cấm chúng tôi hướng mặt về phía Qiblah trong lúc đại
tiện hay tiểu tiện, Người cấm chúng tôi làm vệ sinh ít hơn ba cục đá, cấm dùng
tay phải làm vệ sinh và cấm dùng phân khô và xương làm vệ sinh.” (Hadith do
Muslim ghi lại trong Kitaab Taha-rah chương Istita-bah, 262).
Quả thật, Qur’an vĩ đại, Allah  đã trình bày trong đó các nền tảng cũng như
các phần nhánh của tôn giáo, Ngài trình bày đầy đủ các dạng thức Tawhid, Ngài
trình bày cả lễ nghĩa và văn hóa đứng ngồi cũng như sự xin phép. Allah  phán:

 

những người có đức tin, khi các ngươi được yêu cầu nới rộng chỗ ngồi
cho người khác trong các buổi ngồi thì các ngươi hãy nới ra, Allah sẽ nới rộng
cho các ngươi; và khi các ngươi được yêu cầu đứng dậy thì hãy đứng dậy.
(Chương 58 – Al-Mujadalah, câu 11).

 

những người có đức tin, chớ vào nhà của người khác trừ phi các ngươi
đã xin phép chủ nhà và các ngươi hãy chào Salam cho người trong nhà. Điều
đó tốt cho các ngươi, mong rằng các người biết lưu tâm và ghi nhớ. Nhưng nếu
không thấy ai trong nhà thì các ngươi chớ vào mà hãy đợi đến khi nào các
ngươi đã được cho phép. Và nếu các ngươi được yêu cầu lui về thì các ngươi
hãy lui về, điều đó trong sạch cho các ngươi hơn; và Allah là Đấng am tường
mọi điều các ngươi làm. (Chương 24 – Annur, câu 27, 28).
Allah  dạy cả về phong cách ăn mặc, Ngài phán:

 


những người đàn bà quá tuổi không còn mong muốn chuyện chăn gối sẽ
không có tội nếu họ cởi lớp áo ngoài của họ không nhằm mục đích phô bày
nhan sắc. (Chương 24 – Annur, câu 60).

 

 

 

 

 Sheikh Muhammad Bin Saleh AlUthaymeen nói: “...Thiên sứ Muhammad e ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.
 Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người t nói một cách khẳng định: “Nabi e không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.” Ahmad: 21689, 21770 và 21771 ...”.سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 961.6 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Cải Bi ecirc n Bộ Gi aacute o L yacute Đ atilde Ho agrave n Chỉnh V agrave Sự Nguy Hại Của Việc Đổi Mới
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
كتب للأطفال مكتبة الطفلكتابة على تورتة الخطوبةكتب قصص و رواياتكورسات اونلاينالمساعدة بالعربي زخرفة أسامي و أسماء و حروف..تورتة عيد الميلادالكتب العامةكتب الروايات والقصصحكمةكورسات مجانيةمعنى اسمكتب التاريخحروف توبيكات مزخرفة بالعربيالتنمية البشريةاصنع بنفسككتب السياسة والقانونخدماتمعاني الأسماءمعاني الأسماءالكتابة عالصورالطب النبويكتب الطبخ و المطبخ و الديكورحكم قصيرةكتب اسلاميةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادشخصيات هامة مشهورةزخرفة الأسماءقراءة و تحميل الكتبكتب الأدبكتب القانون والعلوم السياسيةزخرفة توبيكاتأسمك عالتورتهكتابة على تورتة الزفافFacebook Text Artالقرآن الكريمOnline يوتيوببرمجة المواقعكتب تعلم اللغاتSwitzerland United Kingdom United States of America