❞ كتاب Posljednji gost ❝

❞ كتاب Posljednji gost ❝


Hvala Allahu koji je Adema od ilovače stvorio, neka
je salat i selam na onog s kim je Allah vidike i razume
osvjetlio, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji hode
njegovim putem i slijede njegovu uputu sve do dana
obećanog...a zatim:
• Voljeni brate, da li znaš ko je posljednji gost? I da
li znaš šta želi od posjete i susreta s tobom? I šta
će tražiti od tebe?
• On nije došao iz želje prema nečemu od tvog
imetka...ili da bi stobom jeo ili pio...ili da bi tražio
da mu pomogneš da vrati svoj dug...ili da se
zagovaraš kod nekoga...ili da preko veze učiniš
nešto što on nije mogao.
• Ovaj gost ti je došao sa posebnim zadatkom i
jednim ciljem...ne možeš ti, niti familija, niti
rodbina, niti svi ljudi da ga odvrate od tog cilja i
zadatka.
• Zatim, ako budeš živio u visokim dvorima, i ako
se budeš ogradio tvrđavama i zgradama, i ako
imaš čuvare koji te danonoćno čuvaju...ne možeš
spriječiti ovog gosta da te posjeti, da se sastane
tobom i da s tobom svede račun!!
• Kako bi ušao kod tebe, on nema potrebe za
vratima, niti dozvolom niti da ima zakazano kod
tebe, nego dođe u svako vrijeme i u svakomstanju; bio zauzet ili ne, zdrav ili bolestan, bogat
ili siromah, putnik ili kod kuće.
• Ovaj gost, brate dragi, nema srca kojim će se
smilovati, na koje će utjecati tvoje riječi i tvoj
plač, ili možda, tvoj krik ili traženje odgode. Šta
više, on i ne može da ti da vremena u kojem ćeš
pregledati svoj račun iz početka i da sagledaš
svoje stanje!!
• On ne prima poklone niti mito, jer sva imanja
ovog svijeta kod njega ne znače ništa, niti ga
odvraćaju od onog s čime je došao.
• On želi tebe...ništa drugo...želi te cijelog ne dio
tebe...želi da te izbriše i da te usmrti...želi tvoj pad
i dušu da ti uzme..da te uništi...i tijelo usmrti. To
je melek smrti!!!
• Rekao je Allah:
„Reci: „Melek smrti, koji vam je za to određen,
duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome
vratiti.““ (Sedžda, 11)
„On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a
kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez
oklijevanja, dušu uzmu.“ (El-Enam, 61)

Kvalitetna knjižica u kojoj je pisac u kratkim crtama ukazao na obaveznost pripreme za smrt i za ono što dolazi nakon toga.
حميد ابو صالح -


❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Posljednji gost ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Posljednji gost

2013م - 1441هـ

Hvala Allahu koji je Adema od ilovače stvorio, neka
je salat i selam na onog s kim je Allah vidike i razume
osvjetlio, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji hode
njegovim putem i slijede njegovu uputu sve do dana
obećanog...a zatim:
• Voljeni brate, da li znaš ko je posljednji gost? I da
li znaš šta želi od posjete i susreta s tobom? I šta
će tražiti od tebe?
• On nije došao iz želje prema nečemu od tvog
imetka...ili da bi stobom jeo ili pio...ili da bi tražio
da mu pomogneš da vrati svoj dug...ili da se
zagovaraš kod nekoga...ili da preko veze učiniš
nešto što on nije mogao.
• Ovaj gost ti je došao sa posebnim zadatkom i
jednim ciljem...ne možeš ti, niti familija, niti
rodbina, niti svi ljudi da ga odvrate od tog cilja i
zadatka.
• Zatim, ako budeš živio u visokim dvorima, i ako
se budeš ogradio tvrđavama i zgradama, i ako
imaš čuvare koji te danonoćno čuvaju...ne možeš
spriječiti ovog gosta da te posjeti, da se sastane
tobom i da s tobom svede račun!!
• Kako bi ušao kod tebe, on nema potrebe za
vratima, niti dozvolom niti da ima zakazano kod
tebe, nego dođe u svako vrijeme i u svakomstanju; bio zauzet ili ne, zdrav ili bolestan, bogat
ili siromah, putnik ili kod kuće.
• Ovaj gost, brate dragi, nema srca kojim će se
smilovati, na koje će utjecati tvoje riječi i tvoj
plač, ili možda, tvoj krik ili traženje odgode. Šta
više, on i ne može da ti da vremena u kojem ćeš
pregledati svoj račun iz početka i da sagledaš
svoje stanje!!
• On ne prima poklone niti mito, jer sva imanja
ovog svijeta kod njega ne znače ništa, niti ga
odvraćaju od onog s čime je došao.
• On želi tebe...ništa drugo...želi te cijelog ne dio
tebe...želi da te izbriše i da te usmrti...želi tvoj pad
i dušu da ti uzme..da te uništi...i tijelo usmrti. To
je melek smrti!!!
• Rekao je Allah:
„Reci: „Melek smrti, koji vam je za to određen,
duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome
vratiti.““ (Sedžda, 11)
„On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a
kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez
oklijevanja, dušu uzmu.“ (El-Enam, 61)

Kvalitetna knjižica u kojoj je pisac u kratkim crtama ukazao na obaveznost pripreme za smrt i za ono što dolazi nakon toga. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


Hvala Allahu koji je Adema od ilovače stvorio, neka
je salat i selam na onog s kim je Allah vidike i razume
osvjetlio, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji hode
njegovim putem i slijede njegovu uputu sve do dana
obećanog...a zatim:
• Voljeni brate, da li znaš ko je posljednji gost? I da
li znaš šta želi od posjete i susreta s tobom? I šta
će tražiti od tebe?
• On nije došao iz želje prema nečemu od tvog
imetka...ili da bi stobom jeo ili pio...ili da bi tražio
da mu pomogneš da vrati svoj dug...ili da se
zagovaraš kod nekoga...ili da preko veze učiniš
nešto što on nije mogao.
• Ovaj gost ti je došao sa posebnim zadatkom i
jednim ciljem...ne možeš ti, niti familija, niti
rodbina, niti svi ljudi da ga odvrate od tog cilja i
zadatka.
• Zatim, ako budeš živio u visokim dvorima, i ako
se budeš ogradio tvrđavama i zgradama, i ako
imaš čuvare koji te danonoćno čuvaju...ne možeš
spriječiti ovog gosta da te posjeti, da se sastane
tobom i da s tobom svede račun!!
• Kako bi ušao kod tebe, on nema potrebe za
vratima, niti dozvolom niti da ima zakazano kod
tebe, nego dođe u svako vrijeme i u svakom

 

stanju; bio zauzet ili ne, zdrav ili bolestan, bogat
ili siromah, putnik ili kod kuće.
• Ovaj gost, brate dragi, nema srca kojim će se
smilovati, na koje će utjecati tvoje riječi i tvoj
plač, ili možda, tvoj krik ili traženje odgode. Šta
više, on i ne može da ti da vremena u kojem ćeš
pregledati svoj račun iz početka i da sagledaš
svoje stanje!!
• On ne prima poklone niti mito, jer sva imanja
ovog svijeta kod njega ne znače ništa, niti ga
odvraćaju od onog s čime je došao.
• On želi tebe...ništa drugo...želi te cijelog ne dio
tebe...želi da te izbriše i da te usmrti...želi tvoj pad
i dušu da ti uzme..da te uništi...i tijelo usmrti. To
je melek smrti!!!
• Rekao je Allah:
„Reci: „Melek smrti, koji vam je za to određen,
duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome
vratiti.““ (Sedžda, 11)
„On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a
kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez
oklijevanja, dušu uzmu.“ (El-Enam, 61)

 

Voljeni brate:
• Zar ne znaš da je posjeta meleka smrti sigurna
stvar, i sudbina već određena, koliko god živio,
dugo ili kratko?
• Zar ne znaš da smo svi na ovom svijetu putnici...i
samo što putnik nije došao do svoga cilja?
• Zar ne znaš da životni tok samo što nije prestao...i
da životni voz samo što nije došao do svoje
zadnje stanice?
• Nekoliko dobrih ljudi su čuli plač za mrtvacem,
pa su rekli: „Čudne li stvari, ljudi putnici plaču za
putnikom koji je već stigao do svog cilja!“
• Brate:
Od kada si stvoren, na putu si *** i završit ćeš, i završit

će put.

Šta ćeš reći na kraju? Šta reći *** kada u smrtnim

mukama budeš.

Šta ćeš reći kada na krevetu budeš? *** Kada budeš

posjećivan?

Šta ćeš reći kada u mezaru budeš? *** A iznad tebe

zemlja.
5

Šta ćeš reći kada budeš u nečemu *** što raznosi vjetar

i kiša.

• Utječem te Allahu – voljeni brate – da budeš od
onih za koje Allah kaže:
„A kako će tek biti kada im meleki budu duše
uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima
njihovim!“ (Muhammed, 27)
Ili da budeš od onih:
„Kojima su meleki dušu uzeli u času kad su
nevjernici bili. I oni će se pokoriti i reći: "Mi nismo
nikakvo zlo činili!" - "Jeste, Allah, doista, dobro zna
ono što ste radili, zato ulazite na kapije Džehennema, u
njemu ćete vječno ostati!" O kako će prebivalište onih
koji su se oholili - grozno biti!“ (En-Nahl, 28-29)
• Voljeni brate, zar ne znaš da se posjetom meleka
smrti prekida tvoj život, tvoje djelo i zatvaraju se
stranice tvojih djela?
• Zar ne znaš da nakon te posjete ne možeš učiniti
ni jedno dobro djelo...ne možeš klanjati makar
dva rekata...ne možeš pročitati ni jedan ajet iz
Allahove knjige...ne možeš da kažeš barem
jednom subhanallah ili elhamdulillahi ili la ilahe

6

illallah ili Allahu ekber ili estagfirullah...ne možeš
da postiš ni jedan dan, niti da daš makar malu
sadaku...ne možeš da Hadždž obaviš niti
Umru...ne možeš učiniti nikakvo dobro svojoj
rodbini ili komšiji...prošlo je vrijeme rada, a ostao
je obračun i nagrađivanje za dobročinstvo i kazna
za grijehe.
„Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne:
"Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u
onome što sam ostavio!" - Nikada! To su riječi koje će
on uzalud govoriti, - pred njima će prepreka biti sve do
dana kada će oživljeni biti.“ (El-Mu'minun, 99-100)
• Brate, gdje je tvoja priprema za susret sa melekom
smrti? Gdje je tvoja priprema za ono što slijedi
nakon toga od strahota...u kaburu...kod
pitanja...kod proživljenja...kod sakupljanja...kod
polaganja računa...kod vaganja djela...kada se
razletaju knjige djela...kod prolazka preko sirat
ćuprije...kod stajanja ispred Silnog, dželle ve ala!?
• Prenosi se od Adijja b. Hatima, radijellahu anhu,
da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem:

 

„Nema nikog od vas a da neće s njim razgovarati
njegov Gospodar, gdje neće biti prevodioca. Pogledat će
desno od sebe i neće vidjeti ništa osim ono što je uradio.
Pogledat će lijevo od sebe i neće vidjeti ništa osim ono
što je uradio. Pogledat će ispred i neće vidjeti ništa osim
vatre ispred njega. Zato se čuvajte vatre, pa makar sa
pola datule, a ko nema, onda sa lijepom riječju.““
(Muttefekun alejhi)
• Brate:
Smrt nas poziva u svakom trenutku *** ali mi ne

slušamo poziv

Disaja duše sve manje i manje *** a grijeha sve više i

više

Zar žito kada požuti nema *** lijeka osim da se

poženje.


Pomenuo je imam Ibn-El-Kajjim u svojoj knjizi
Uddetus-sabirin predaju od Jezida b. Mejsere da
je rekao: „Od ljudi koji su prošli, bio je čovjek
koji je sakupio mnogo imetka, posvetio se
porodici i rekao: „Ima da uživam godinama!!“ Pa
mu je došao melek smrti u liku siromaha i

pokucao na vrata. Izišli su da pogledaju ko je, pa
je rekao: „Pozovite mi vlasnika kuće!“ „Zar da
nekom poput tebe iziđe naš sejjid (gospodin)?“ –
rekoše oni. Malo je sačekao pa ponovo pokucao i
učinio isto što i prvi put i rekao: „Recite mu da
sam ja melek smrti.“ Nakon što je čuo sejjid, sjeo
je sav u strahu i rekao: „Recite mu lijepe riječi.“
Rekli su: „Zar ne želiš nekog drugog mimo našeg
sejjida, Allah dao bereket u tebi?“ Rekao je:
„Ne!“ Ušao je kod njega i rekao mu: „Ostavi u
oporuku što želiš da ostaviš jer ću ti dušu uzeti
prije nego što izađem.“ Tada je uz krik zaplakala
cijela familija. Zatim je rekao: „Otvorite sanduke
i riznice imetka!“ Otvoriše ih sve, a on dođe do
svog imetka proklinjući ga: „Imetku, neka si
proklet, ti si učinio da zaboravim na svoga
Gospodara, zaokupirao si me od rada za ahiret sve
dok mi moj rok nije došao.“
• Tada je imetak progovorio i rekao: „Nemoj da me
psuješ!! Zar nisi bio niko u očima ljudi pa sam te
uzdigao? Zar se na tebi nije vidio moj trag? Zar
nisi prisustvovao sjelima gospoda i kraljeva, a
Allahovi dobri robovi kada bi tražili dozvolu za
ulazak nebi im se dopustilo? Zar nisi prosio kćeri
gospoda i kraljeva pa bio oženjen, a kada

 

Allahovi dobri robovi zaprose ne budu primljeni?
Zar me nisi trošio u grijehe a ja bio pokoran? A da
si me trošio u hajr isto tako ne bih se bunio...sebe
kritikuj i kudi...ja i vi, sinovi Ademovi smo
stvoreni od ilovače, neko čini dobro a neko
grijehe. Ovako će reći imetak pa oprezni budite.“

 

 Kvalitetna knjižica u kojoj je pisac u kratkim crtama ukazao na obaveznost pripreme za smrt i za ono što dolazi nakon toga.سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 378.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Posljednji gost
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حميد ابو صالح - Hamid Abu Saleh

كتب حميد ابو صالح ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Posljednji gost ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب حميد ابو صالح
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
كتابة على تورتة الزفافكتب الروايات والقصصحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب الطبخ و المطبخ و الديكورشخصيات هامة مشهورةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادمعنى اسمكتب تعلم اللغاتالطب النبويكورسات اونلاينأسمك عالتورتهحكم قصيرةبرمجة المواقع زخرفة أسامي و أسماء و حروف..المساعدة بالعربياصنع بنفسككتب للأطفال مكتبة الطفلOnline يوتيوبكتابة على تورتة الخطوبةزخرفة الأسماءكتب اسلاميةكورسات مجانيةحكمةتورتة عيد الميلادكتب التاريخكتب السياسة والقانونكتب قصص و رواياتالتنمية البشريةكتب الأدبزخرفة توبيكاتالكتابة عالصورخدماتSwitzerland United Kingdom United States of AmericaFacebook Text Artالكتب العامةالقرآن الكريممعاني الأسماءقراءة و تحميل الكتبكتب القانون والعلوم السياسيةمعاني الأسماء