❞ كتاب شمع های فروزان تاریخ ❝  ⏤ عبد الله حيدري

❞ كتاب شمع های فروزان تاریخ ❝ ⏤ عبد الله حيدريالحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
و بعد: دير زماني بود كه ملت ما از بلندترين قلههاي شامخ عزت و شرف به پستترين گودالهاي ذلت
و رسوايي تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كاملاً از دست داده بود.
و هر چه ميكوشيد كه چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگر حاكميت و بـر تـري
اسلام را بر بيگانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجز ميدانست، و نمي توانست كه علتش را در يابد.
تا بالآخره چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني ها بنابر فرموده مربي عالم بشريت و قهرمان نبرد
آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه (حضرت محمد  (دو چيزبـوده اسـت: (حب الدنيا وكراهية المـوت)
بدنيا و لذتهايش عشق ورزيدن و از مرگ و مردن ترسيدن. پس تو اي مبارز هدفمنـد و آزاديخـواه كـه
بخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان گراميات در راه جهاد و مبارزه قدم گذاشتهاي، بيا و اين درس را
از پيشگامان تاريخ وسپهسالاران ايـن قافلـه بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و
مظلومين و رها كردن ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين زمـان وسـرانجام
حاصل كردن رضاي الهي جز با خون حمزههـا، عميرهـا و قربـاني مـادراني چـون نسـيبههـا و خنسـاها و
امخلادها ممكن نيست.راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند
عبد الله حيدري - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ افراطی گری منزوی می شود ❝ ❞ آب در هاون کوبیدن ردی بر رسول جعفریان ❝ ❞ نامه ای به لندن ❝ ❞ شرح کوتاهی بر دعای کمیل ❝ ❞ آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر ❝ ❞ گره های کور در مذهب شیعه ❝ ❞ شيعه در دادگاه وجدان و عقل ❝ ❞ شمع های فروزان تاریخ ❝ ❞ اسلام خالص ❝ ❱
من كتب إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
شمع های فروزان تاریخ

1958م - 1442هـ


الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
و بعد: دير زماني بود كه ملت ما از بلندترين قلههاي شامخ عزت و شرف به پستترين گودالهاي ذلت
و رسوايي تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كاملاً از دست داده بود.
و هر چه ميكوشيد كه چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگر حاكميت و بـر تـري
اسلام را بر بيگانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجز ميدانست، و نمي توانست كه علتش را در يابد.
تا بالآخره چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني ها بنابر فرموده مربي عالم بشريت و قهرمان نبرد
آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه (حضرت محمد  (دو چيزبـوده اسـت: (حب الدنيا وكراهية المـوت)
بدنيا و لذتهايش عشق ورزيدن و از مرگ و مردن ترسيدن. پس تو اي مبارز هدفمنـد و آزاديخـواه كـه
بخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان گراميات در راه جهاد و مبارزه قدم گذاشتهاي، بيا و اين درس را
از پيشگامان تاريخ وسپهسالاران ايـن قافلـه بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و
مظلومين و رها كردن ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين زمـان وسـرانجام
حاصل كردن رضاي الهي جز با خون حمزههـا، عميرهـا و قربـاني مـادراني چـون نسـيبههـا و خنسـاها و
امخلادها ممكن نيست.راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

تقديم 1
5 پيشگفتار 2
3 ارزش شهادت 6
4 حرام ابن ملحام  7
5 بنان طنطاوي (رحمها االله) 8
6 خبيب ابن عدي  9
7 خواهري از شام ( رحمها االله) 10
11  حمام عميرابن 8
9 خواهري از فلسطين ( رحمها االله) 12
10 ام حارثهل 13
15 خنساءل 11
12 عاصم ابن ثابت  16
13 عميرابن ابي وقاص  17
14 ام خلادب 18
15 سرباز گم نام  19


الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
و بعد: دير زماني بود كه ملت ما از بلندترين قلههاي شامخ عزت و شرف به پستترين گودالهاي ذلت
و رسوايي تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كاملاً از دست داده بود.
و هر چه ميكوشيد كه چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگر حاكميت و بـر تـري
اسلام را بر بيگانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجز ميدانست، و نمي توانست كه علتش را در يابد.
تا بالآخره چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني ها بنابر فرموده مربي عالم بشريت و قهرمان نبرد
آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه (حضرت محمد  (دو چيزبـوده اسـت: (حب الدنيا وكراهية المـوت)
بدنيا و لذتهايش عشق ورزيدن و از مرگ و مردن ترسيدن. پس تو اي مبارز هدفمنـد و آزاديخـواه كـه
بخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان گراميات در راه جهاد و مبارزه قدم گذاشتهاي، بيا و اين درس را
از پيشگامان تاريخ وسپهسالاران ايـن قافلـه بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و
مظلومين و رها كردن ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين زمـان وسـرانجام
حاصل كردن رضاي الهي جز با خون حمزههـا، عميرهـا و قربـاني مـادراني چـون نسـيبههـا و خنسـاها و
امخلادها ممكن نيست.

 

 راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند

 سنة النشر : 1958م / 1377هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 226 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شمع های فروزان تاریخ

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل شمع های فروزان تاریخ
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله حيدري - Abdullah Haidari

كتب عبد الله حيدري ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ افراطی گری منزوی می شود ❝ ❞ آب در هاون کوبیدن ردی بر رسول جعفریان ❝ ❞ نامه ای به لندن ❝ ❞ شرح کوتاهی بر دعای کمیل ❝ ❞ آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر ❝ ❞ گره های کور در مذهب شیعه ❝ ❞ شيعه در دادگاه وجدان و عقل ❝ ❞ شمع های فروزان تاریخ ❝ ❞ اسلام خالص ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله حيدري

كتب شبيهة بـ شمع های فروزان تاریخ:

قراءة و تحميل كتاب مشعل های فروزان در شناخت یزدان PDF

مشعل های فروزان در شناخت یزدان PDF

قراءة و تحميل كتاب مشعل های فروزان در شناخت یزدان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب سنت در گذرگاههای تاریخ PDF

سنت در گذرگاههای تاریخ PDF

قراءة و تحميل كتاب سنت در گذرگاههای تاریخ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF

درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF

قراءة و تحميل كتاب درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب باغچه های مرگ PDF

باغچه های مرگ PDF

قراءة و تحميل كتاب باغچه های مرگ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF

درسهای مهم برای مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب  شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

قراءة و تحميل كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF مجانا

كتب الطبخ و المطبخ و الديكورحكمةكورسات مجانيةخدماتزخرفة توبيكاتكتب قصص و رواياتزخرفة الأسماءتورتة عيد الميلادبرمجة المواقعكتابة على تورتة مناسبات وأعيادالكتابة عالصورالمساعدة بالعربيكتب للأطفال مكتبة الطفلكتابة على تورتة الزفافاصنع بنفسكشخصيات هامة مشهورةكتابة أسماء عالصورمعنى اسمحروف توبيكات مزخرفة بالعربيSwitzerland United Kingdom United States of Americaالتنمية البشرية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..حكم قصيرةكتب اسلاميةكتب السياسة والقانونكورسات اونلاينمعاني الأسماءالقرآن الكريممعاني الأسماءFacebook Text Artكتب تعلم اللغاتالكتب العامةكتب الأدبالطب النبويكتب الروايات والقصصكتب التاريخكتب القانون والعلوم السياسيةقراءة و تحميل الكتبكتابة على تورتة الخطوبةOnline يوتيوبأسمك عالتورته