❞ كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli ❝

❞ كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli ❝

Kullarına namaz kılmayı farz kılan, onu ikame ve güzelce edâ etmelerini emreden,
kurtuluş ve felâhı onda huşûlu olmaya bağlayan, namazı iman ile küfür arasında furkan
(ayırdedici kriter) ve kötülük ve münkerden alıkoyucu kılan Allah'a hamdolsun!
Salât ve selâm, Allah Teâlâ'nın, “Biz sana Kur'an'ı indirdik ki, insanlara, onlara
indirilmiş olanı beyan edesin.”

1 âyetiyle muhatap olan Rasûlullah’a olsun. Nitekim o, bu
vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Namaz onun insanlara beyan etmiş olduklarının söz ve fiil
olarak en büyüğüdür. Öyle ki bir gün minberde namaz kılmış, kıyama durmuş, rükûya
varmıştı. Ardından şöyle söyledi:
“Bunu, bana uymanız ve benim namazımı öğrenmeniz için yaptım.”2
Namazda ona uymamızı vacip kılarak, şöyle demiştir:
“Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öylece kılın.”3
Namazı onun gibi kılanlara, Allah tarafından, cennetine koymak üzere bir ahit olduğu
müjdesini vermiş ve şöyle buyurmuştur:
“Bunlar, Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazdır. Kim bunları, abdestini güzelce alarak,
vaktinde kılar, rükû, sücud ve huşûlarını tam mânasıyla yerine getirirse, Allah katında “ona
mağfiret edileceğine dair” bir ahid vardır. Bunu yapmayana ise Allah katında ahid yoktur.
Allah ona dilerse mağfiret, dilerse azab eder.”4
Ve salât ve selâm, onun takvalı ve iyilik sahibi âile ve ashâbına olsun!Onlar bizlere,
onun -sallallahu aleyhi ve sellem- ibadetlerini namazını, söz ve fiillerini naklettiler.Mezhep
ve önder olarak sadece bunları edindiler. Ayrıca onlara tâbi olanlara ve din gününe kadar
onların yollarını tutmuş olanlara olsun!
Hafız Münziri'nin et-Terğib ve't-Terhib kitabında namaz bölümünü okuyup, bazı selefi
kardeşlerimizle de ders yapmayı bitirince -yaklaşık dört yıl öncesiydi- namazı ikame ve
güzelce eda edene verilecek ecir, fazilet ve ikramı görünce hepimiz namazın İslâm'daki
değer ve konumunu iyice anladık. Ecir ve fazilet, kişinin namazının, Rasûlullah’ın namazına
olan yakınlık ve uzaklığıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Nitekim Peygamber -
sallallahu aleyhi ve sellem- buna şu hadisiyle işaret etmiştir:


Bu kitap, Kur’anı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri ışığında beş vakit namazları açıklamaktadır.
Muhammed Nasıruddin el Elbani - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Zayıf ve Uydurma Hadisler ve Bunların Uuml mmetteki K ouml t uuml Etkisi ❝ ❞ Ouml NCE TEVHİD EY İSL Acirc M D Acirc VET Ccedil İLERİ ❝ ❞ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli ❝ ❞ Tekfir Fitnesi ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتب إسلامية - مكتبة .

نُبذة عن الكتاب:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli

2009م - 1441هـ
Kullarına namaz kılmayı farz kılan, onu ikame ve güzelce edâ etmelerini emreden,
kurtuluş ve felâhı onda huşûlu olmaya bağlayan, namazı iman ile küfür arasında furkan
(ayırdedici kriter) ve kötülük ve münkerden alıkoyucu kılan Allah'a hamdolsun!
Salât ve selâm, Allah Teâlâ'nın, “Biz sana Kur'an'ı indirdik ki, insanlara, onlara
indirilmiş olanı beyan edesin.”

1 âyetiyle muhatap olan Rasûlullah’a olsun. Nitekim o, bu
vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Namaz onun insanlara beyan etmiş olduklarının söz ve fiil
olarak en büyüğüdür. Öyle ki bir gün minberde namaz kılmış, kıyama durmuş, rükûya
varmıştı. Ardından şöyle söyledi:
“Bunu, bana uymanız ve benim namazımı öğrenmeniz için yaptım.”2
Namazda ona uymamızı vacip kılarak, şöyle demiştir:
“Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öylece kılın.”3
Namazı onun gibi kılanlara, Allah tarafından, cennetine koymak üzere bir ahit olduğu
müjdesini vermiş ve şöyle buyurmuştur:
“Bunlar, Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazdır. Kim bunları, abdestini güzelce alarak,
vaktinde kılar, rükû, sücud ve huşûlarını tam mânasıyla yerine getirirse, Allah katında “ona
mağfiret edileceğine dair” bir ahid vardır. Bunu yapmayana ise Allah katında ahid yoktur.
Allah ona dilerse mağfiret, dilerse azab eder.”4
Ve salât ve selâm, onun takvalı ve iyilik sahibi âile ve ashâbına olsun!Onlar bizlere,
onun -sallallahu aleyhi ve sellem- ibadetlerini namazını, söz ve fiillerini naklettiler.Mezhep
ve önder olarak sadece bunları edindiler. Ayrıca onlara tâbi olanlara ve din gününe kadar
onların yollarını tutmuş olanlara olsun!
Hafız Münziri'nin et-Terğib ve't-Terhib kitabında namaz bölümünü okuyup, bazı selefi
kardeşlerimizle de ders yapmayı bitirince -yaklaşık dört yıl öncesiydi- namazı ikame ve
güzelce eda edene verilecek ecir, fazilet ve ikramı görünce hepimiz namazın İslâm'daki
değer ve konumunu iyice anladık. Ecir ve fazilet, kişinin namazının, Rasûlullah’ın namazına
olan yakınlık ve uzaklığıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Nitekim Peygamber -
sallallahu aleyhi ve sellem- buna şu hadisiyle işaret etmiştir:


Bu kitap, Kur’anı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri ışığında beş vakit namazları açıklamaktadır. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Kullarına namaz kılmayı farz kılan, onu ikame ve güzelce edâ etmelerini emreden,
kurtuluş ve felâhı onda huşûlu olmaya bağlayan, namazı iman ile küfür arasında furkan
(ayırdedici kriter) ve kötülük ve münkerden alıkoyucu kılan Allah'a hamdolsun!
Salât ve selâm, Allah Teâlâ'nın, “Biz sana Kur'an'ı indirdik ki, insanlara, onlara
indirilmiş olanı beyan edesin.”

1 âyetiyle muhatap olan Rasûlullah’a olsun. Nitekim o, bu
vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Namaz onun insanlara beyan etmiş olduklarının söz ve fiil
olarak en büyüğüdür. Öyle ki bir gün minberde namaz kılmış, kıyama durmuş, rükûya
varmıştı. Ardından şöyle söyledi:
“Bunu, bana uymanız ve benim namazımı öğrenmeniz için yaptım.”2
Namazda ona uymamızı vacip kılarak, şöyle demiştir:
“Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öylece kılın.”3
Namazı onun gibi kılanlara, Allah tarafından, cennetine koymak üzere bir ahit olduğu
müjdesini vermiş ve şöyle buyurmuştur:
“Bunlar, Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazdır. Kim bunları, abdestini güzelce alarak,
vaktinde kılar, rükû, sücud ve huşûlarını tam mânasıyla yerine getirirse, Allah katında “ona
mağfiret edileceğine dair” bir ahid vardır. Bunu yapmayana ise Allah katında ahid yoktur.
Allah ona dilerse mağfiret, dilerse azab eder.”4
Ve salât ve selâm, onun takvalı ve iyilik sahibi âile ve ashâbına olsun!Onlar bizlere,
onun -sallallahu aleyhi ve sellem- ibadetlerini namazını, söz ve fiillerini naklettiler.Mezhep
ve önder olarak sadece bunları edindiler. Ayrıca onlara tâbi olanlara ve din gününe kadar
onların yollarını tutmuş olanlara olsun!
Hafız Münziri'nin et-Terğib ve't-Terhib kitabında namaz bölümünü okuyup, bazı selefi
kardeşlerimizle de ders yapmayı bitirince -yaklaşık dört yıl öncesiydi- namazı ikame ve
güzelce eda edene verilecek ecir, fazilet ve ikramı görünce hepimiz namazın İslâm'daki
değer ve konumunu iyice anladık. Ecir ve fazilet, kişinin namazının, Rasûlullah’ın namazına
olan yakınlık ve uzaklığıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Nitekim Peygamber -
sallallahu aleyhi ve sellem- buna şu hadisiyle işaret etmiştir:

1
Nahl, 44
2
Buhari, Müslim. Hadis "Kıyam" bölümünde tamamıyla geçecektir.
3
Buhari, Müslim. Hadis “İrvâu'l-ğalîl”de 213 numarayla tahric edilmiştir.
4
Diyorum ki: Bu sahih bir hadistir. İmamlardan birden fazla zât bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ben de Sahihu Süneni Ebî
Davud'da (451, 1276)'da tahric ettim.

 

“Kul namazını kılar. Bu namazından kendisine onda bir,dokuzda bir, sekizde bir,
yedide bir, altıda bir, beşte bir,dörtte bir,üçte bir veya yarı sevabı yazılır.”1
İşte bunlardan dolayı kardeşlerimin dikkatini şuna çektim: Bizim namazı, hakkıyla
veya buna yakın bir şekilde -Rasûlullah’ın namazını tafsilatlı olarak, içindeki vacipleriyle,
âdâbıyla, şekilleriyle, dua ve zikirleriyle öğrenmeden, ardından bunu amelî olarak tatbik
etmeden- edâ etmemiz mümkün değildir. İşte bu gerçekleştiği zaman namazımız bizi
kötülük ve fenalıktan alıkoyacak, onun için takdir edilen sevap ve ecir bizlere yazılacaktır.
Ancak bunu tafsilatlı öğrenmek insanların çoğuna hatta birçok âlime -belirli bir
mezhebe bağlı olmalarından dolayı- mümkün olmamaktadır.
Nitekim sünnete hizmet işiyle (cem’i olsun-fıkhı olsun) uğraşan herkes biliyor ki, bazı
mezheplerde bulunan sünnetler bir diğerinde yoktur. Hepsinde de Rasûlullah’a nispet
edilmesi doğru olmayan söz ve fiiller vardır. Bunların çoğu da müteahhir âlimlerin
kitaplarında bulunmaktadır.2

 

 

 

 Bu kitap, Kur’anı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri ışığında beş vakit namazları açıklamaktadır.سنة النشر : 2009م / 1430هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 800.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
Muhammed Nasıruddin el Elbani - MUHAMMED NASIRUDDIN EL ELBANI

كتب Muhammed Nasıruddin el Elbani ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Zayıf ve Uydurma Hadisler ve Bunların Uuml mmetteki K ouml t uuml Etkisi ❝ ❞ Ouml NCE TEVHİD EY İSL Acirc M D Acirc VET Ccedil İLERİ ❝ ❞ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli ❝ ❞ Tekfir Fitnesi ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❱. المزيد..

كتب Muhammed Nasıruddin el Elbani
الناشر:
دار الإسلام للنشر والتوزيع
كتب دار الإسلام للنشر والتوزيع.المزيد.. كتب دار الإسلام للنشر والتوزيع

كتب شبيهة بـ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli:

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri PDF

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Hayatından Icirc m acirc n icirc Dersler PDF

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Hayatından Icirc m acirc n icirc Dersler PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Hayatından Icirc m acirc n icirc Dersler PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Sah acirc be Arasındaki Merhamet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Ehl i Beyti ile Sah acirc be Arasındaki Rahmet Bağı PDF

Sah acirc be Arasındaki Merhamet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Ehl i Beyti ile Sah acirc be Arasındaki Rahmet Bağı PDF

قراءة و تحميل كتاب Sah acirc be Arasındaki Merhamet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Ehl i Beyti ile Sah acirc be Arasındaki Rahmet Bağı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Ras ucirc lullah sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in s uuml nnetine g ouml re hareket etmek farzdır PDF

Ras ucirc lullah sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in s uuml nnetine g ouml re hareket etmek farzdır PDF

قراءة و تحميل كتاب Ras ucirc lullah sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in s uuml nnetine g ouml re hareket etmek farzdır PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevgisi ve Al acirc metleri PDF

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevgisi ve Al acirc metleri PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevgisi ve Al acirc metleri PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب 40 Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem PDF

40 Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem PDF

قراءة و تحميل كتاب 40 Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Allah Ras ucirc l uuml sallallahu aleyhi ve sellem rsquo den 55 Vasiyet PDF

Allah Ras ucirc l uuml sallallahu aleyhi ve sellem rsquo den 55 Vasiyet PDF

قراءة و تحميل كتاب Allah Ras ucirc l uuml sallallahu aleyhi ve sellem rsquo den 55 Vasiyet PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem PDF

G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem PDF

قراءة و تحميل كتاب G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem PDF مجانا

حروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب الطبخ و المطبخ و الديكور زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتابة على تورتة الزفافكتب التاريخاصنع بنفسككتب الأدبمعاني الأسماءالمساعدة بالعربيكتابة على تورتة مناسبات وأعيادالكتب العامةزخرفة توبيكاتكتب الروايات والقصصزخرفة الأسماءSwitzerland United Kingdom United States of AmericaFacebook Text Artكتابة على تورتة الخطوبةOnline يوتيوبحكمةأسمك عالتورتهكتب اسلاميةالتنمية البشريةالطب النبويمعاني الأسماءقراءة و تحميل الكتبشخصيات هامة مشهورةكتب تعلم اللغاتكتب القانون والعلوم السياسيةبرمجة المواقعتورتة عيد الميلادكتب للأطفال مكتبة الطفلكورسات اونلاينمعنى اسمكورسات مجانيةكتب قصص و رواياتالكتابة عالصوركتب السياسة والقانونحكم قصيرةخدماتالقرآن الكريم