❞ كتاب Tại Sao Ch uacute ng Ta Được Tạo Ra ❝

❞ كتاب Tại Sao Ch uacute ng Ta Được Tạo Ra ❝


 Hỏi: Tại sao Allah tạo hóa chúng ta?
 Đáp: Allah  tạo ra chúng ta mục đích để chúng ta
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì cùng với
Ngài. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Ngài:
TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat,
câu 56).
Nabi Muhammad  nói:
thật, quyền của Allah đối với các bề tôi là họ phải
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì với Ngài”
(Albukhari, Muslim).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?


 Hỏi: Thờ phượng là gì?
 Đáp: Thờ phượng là một danh từ bao quát hàm chứa
tất cả những gì Allah  yêu thích từ lời nói, hành động được
biểu hiện công khai hay thầm kín như Du-a (cầu nguyện,
khấn vái), dâng lễ nguyện Salah, lòng kính sợ, sự hạ mình, ...
Allah  phán:bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ
nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái
chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của
toàn vũ trụ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162).
Giết tế là giết các con vật để ăn thịt và chia sẽ thịt
đến những người nghèo, những người khó khắn túng thiếu
mục đích để đến gần Allah .
Nabi Muhammad  nói:
“Allah, Đấng Tối Cao phán: Không có điều gì mà Người
bề tôi thực hiện để đến gần với TA được TA yêu thích
hơn là các nghĩa vụ bắt buộc mà TA đã sắc lệnh cho y”
(Hadith Qudsi do Albukhari ghi lại).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?


 Hỏi: Các dạng thờ phượng?
 Đáp: Có rất nhiều dạng thờ phượng, tiêu biểu: Du-a,
sợ hãi, hy vọng, phó thác, yêu, ghét, giết tế, thề nguyện, cúi
mình, cúi đầu quỳ lạy, Tawaf (đi vòng quanh), thề thốt, xét
xử, ...
 Hỏi: Tại sao Allah cử phái các vị Thiên sứ đến?
 Đáp: Ngài gởi họ đến để kêu gọi chúng ta đến với sự
thờ phượng Ngài và phủ nhận mọi sự tôn thờ khác Ngài.
Allah  phán:

Cuốn sách nhỏ trình bày về mục đích chúng ta được tạo ra, đồng thời trình bài các dạng Tawhid cũng như cảnh báo về tội Shirk và các dạng của nó.
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Tại Sao Ch uacute ng Ta Được Tạo Ra

2014م - 1441هـ

 Hỏi: Tại sao Allah tạo hóa chúng ta?
 Đáp: Allah  tạo ra chúng ta mục đích để chúng ta
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì cùng với
Ngài. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Ngài:
TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat,
câu 56).
Nabi Muhammad  nói:
thật, quyền của Allah đối với các bề tôi là họ phải
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì với Ngài”
(Albukhari, Muslim).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?


 Hỏi: Thờ phượng là gì?
 Đáp: Thờ phượng là một danh từ bao quát hàm chứa
tất cả những gì Allah  yêu thích từ lời nói, hành động được
biểu hiện công khai hay thầm kín như Du-a (cầu nguyện,
khấn vái), dâng lễ nguyện Salah, lòng kính sợ, sự hạ mình, ...
Allah  phán:bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ
nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái
chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của
toàn vũ trụ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162).
Giết tế là giết các con vật để ăn thịt và chia sẽ thịt
đến những người nghèo, những người khó khắn túng thiếu
mục đích để đến gần Allah .
Nabi Muhammad  nói:
“Allah, Đấng Tối Cao phán: Không có điều gì mà Người
bề tôi thực hiện để đến gần với TA được TA yêu thích
hơn là các nghĩa vụ bắt buộc mà TA đã sắc lệnh cho y”
(Hadith Qudsi do Albukhari ghi lại).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?


 Hỏi: Các dạng thờ phượng?
 Đáp: Có rất nhiều dạng thờ phượng, tiêu biểu: Du-a,
sợ hãi, hy vọng, phó thác, yêu, ghét, giết tế, thề nguyện, cúi
mình, cúi đầu quỳ lạy, Tawaf (đi vòng quanh), thề thốt, xét
xử, ...
 Hỏi: Tại sao Allah cử phái các vị Thiên sứ đến?
 Đáp: Ngài gởi họ đến để kêu gọi chúng ta đến với sự
thờ phượng Ngài và phủ nhận mọi sự tôn thờ khác Ngài.
Allah  phán:

Cuốn sách nhỏ trình bày về mục đích chúng ta được tạo ra, đồng thời trình bài các dạng Tawhid cũng như cảnh báo về tội Shirk và các dạng của nó. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Mục đích chúng ta được tạo ra 5
- Tại sao Allah tạo hóa chúng ta? 5
- Thờ phượng là gì? 6
- Các dạng thờ phượng? 7
- Tại sạo Allah cử phái các vị Thiên sứ đến? 7
2 - Các dạng Tawhid 8
3 - Tội lớn nhất 11
- Đại Shirk là gì? 12
- Tai hại của việc phạm tội đại Shirk là gì? 12
- Việc làm ngoan đạo và thiện tốt có mang lợi ích gì
chăng khi nó đồng hành với Shirk? 13
4 - Các hình thức thuộc đại Shirk 14
- Chúng ta có được phép cầu xin sự trợ giúp từ những
người còn sống không? 15
- Chúng ta có được phép cầu xin giúp đỡ từ ai khác
ngoài Allah không? 15
- Chúng ta có được phép nhờ cậy sự giúp đỡ của những
người còn sống không? 16
- Có được phép thề nguyện đến với ai (vật) ngoài Allah
không? 17
5- Giới luật về Sihr (phép thuật và bùa ngải) 18
6- Du-a đến Nabi  và hô gọi Người 19
7- Giới luật về Sujud và giết tế tại khu mộ 20
8- Giết tế vì ai (vật) ngoài Allah là tội đại Shirk 22

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?

 

9- Giới luật về cách chữa bệnh của những thầy lang
băm 26
10- Giới luật về việc đọc Fatihah cho
mộ người chết 28
11- Giới luật về việc thề thốt với Nabi  29
12- Giới luật về việc dâng lễ nguyện Salah theo sau
người cầu xin và khấn vái đến ai (vật) khác ngoài
Allah, Đấng Tối Cao 32
13- Ai giết tế vì Jinn thì mọi việc làm của y sẽ không
được chấp nhận cho tới khi y quay đầu sám hối 34
14- Những lý do cho việc nghiêm cấm phụ nữ viếng
thăm mộ 36
15- Giới luật về dâng lễ nguyện Salah tại các Masjid
bên trong có mộ của những người được cho là Wali của
Allah 37
16- Hãy cách xa các ngôi mộ khỏi Masjid 40
17- Giới luật về việc ghi chép làm bia mộ 41
1918- Trong tôn giáo Islam không có gì điều gì là phần
phụ hay phần vỏ ngoài cả 42
19- Giới luật về việc xây tô cho mộ 45
20- Giới luật về viêc tổ chức lễ mừng Mawlid (sinh
nhật Nabi), lễ mừng ngày Isra’ và Mi’raaj (chuyến dạ
hành và thăng thiên của Nabi) 46

 

 Hỏi: Tại sao Allah tạo hóa chúng ta?
 Đáp: Allah  tạo ra chúng ta mục đích để chúng ta
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì cùng với
Ngài. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Ngài:

 


TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat,
câu 56).
Nabi Muhammad  nói:

 


thật, quyền của Allah đối với các bề tôi là họ phải
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì với Ngài”
(Albukhari, Muslim).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?


 Hỏi: Thờ phượng là gì?
 Đáp: Thờ phượng là một danh từ bao quát hàm chứa
tất cả những gì Allah  yêu thích từ lời nói, hành động được
biểu hiện công khai hay thầm kín như Du-a (cầu nguyện,
khấn vái), dâng lễ nguyện Salah, lòng kính sợ, sự hạ mình, ...
Allah  phán:

 

bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ
nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái
chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của
toàn vũ trụ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162).
Giết tế là giết các con vật để ăn thịt và chia sẽ thịt
đến những người nghèo, những người khó khắn túng thiếu
mục đích để đến gần Allah .
Nabi Muhammad  nói:

 


“Allah, Đấng Tối Cao phán: Không có điều gì mà Người
bề tôi thực hiện để đến gần với TA được TA yêu thích
hơn là các nghĩa vụ bắt buộc mà TA đã sắc lệnh cho y”
(Hadith Qudsi do Albukhari ghi lại).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?


 Hỏi: Các dạng thờ phượng?
 Đáp: Có rất nhiều dạng thờ phượng, tiêu biểu: Du-a,
sợ hãi, hy vọng, phó thác, yêu, ghét, giết tế, thề nguyện, cúi
mình, cúi đầu quỳ lạy, Tawaf (đi vòng quanh), thề thốt, xét
xử, ...
 Hỏi: Tại sao Allah cử phái các vị Thiên sứ đến?
 Đáp: Ngài gởi họ đến để kêu gọi chúng ta đến với sự
thờ phượng Ngài và phủ nhận mọi sự tôn thờ khác Ngài.
Allah  phán:

 


quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36).
Tà thần là tất cả những gì mà con người thờ phượng,
cầu xin, khấn vái ngoài Allah  một cách hài lòng.
Nabi Muhammad  nói:

 

là người gần với Ysa, con trai của Maryam nhất ở
trên đời này và ở Đời sau, và các vị Nabi đều là anh em
từ cùng một người cha nhưng mẹ của họ lại khác nhau
và tôn giáo của họ chỉ là một” (Albukhari).

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?

 

Các vị Nabi là anh em ... và tôn giáo của họ chỉ là
một có nghĩa là tất cả các vị Thiên sứ đều kêu gọi đến với sự
thờ phượng một mình Allah  được gọi là Tawhid.
Các dạng Tawhid
 Hỏi: Tawhid Rububiyah là gì?
 Đáp: Là độc tôn Allah  về các hành động và việc
làm của Ngài, tin rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban
phát bổng lộc, Đấng làm cho sống và làm cho chết, Đấng
Ban phúc lành, Đấng Gây ra điều dữ, Đấng Điều hành và
Chi phối mọi sự việc và mọi vạn vật.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

 

lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng
Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài (Chương 1 – Al-Fatihah,
câu 1).
Nabi Muhammad  nói:

 

Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên
Ngài, Ngài là Thượng Đế của các tầng trời và trái đất ... ”
(Albukhari, Muslim).
 Hỏi: Tawhid Uluhiyah là gì?

 Đáp: Là độc tôn hóa Allah  trong thờ phượng: Du-
a, giết tế, thề nguyện, xét xử, lễ nguyện Salah, hy vọng, kính

Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?

 

sợ, cầu xin sự phù hộ và che chở, phó thác, .. đều hướng về
một Ngài duy nhất.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

 

Đấng thờ phượng của các ngươi là Thượng Đế duy
nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Ngài, Đấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan dung.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 163).
Nabi Muhammad  nói:

 

 

 Cuốn sách nhỏ trình bày về mục đích chúng ta được tạo ra, đồng thời trình bài các dạng Tawhid cũng như cảnh báo về tội Shirk và các dạng của nó.سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Tại Sao Ch uacute ng Ta Được Tạo Ra
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام

كتب شبيهة بـ Tại Sao Ch uacute ng Ta Được Tạo Ra:

قراءة و تحميل كتاب Tại Sao Ch uacute ng Ta Bị Thử Th aacute ch PDF

Tại Sao Ch uacute ng Ta Bị Thử Th aacute ch PDF

قراءة و تحميل كتاب Tại Sao Ch uacute ng Ta Bị Thử Th aacute ch PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Tại Sao T ocirc i D acirc ng Lễ Cầu Nguyện PDF

Tại Sao T ocirc i D acirc ng Lễ Cầu Nguyện PDF

قراءة و تحميل كتاب Tại Sao T ocirc i D acirc ng Lễ Cầu Nguyện PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Ch uacute Từ Qur rsquo an v agrave Sunnah PDF

Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Ch uacute Từ Qur rsquo an v agrave Sunnah PDF

قراءة و تحميل كتاب Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Ch uacute Từ Qur rsquo an v agrave Sunnah PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Những Điều Hữu Iacute ch Cho Cuộc Sống Hạnh Ph uacute c PDF

Những Điều Hữu Iacute ch Cho Cuộc Sống Hạnh Ph uacute c PDF

قراءة و تحميل كتاب Những Điều Hữu Iacute ch Cho Cuộc Sống Hạnh Ph uacute c PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Allah Đấng Tối Cao Đ aacute ng Được S ugrave ng B aacute i amp Gi aacute o L yacute Việc X uacute c Phạm Ng agrave i PDF

Allah Đấng Tối Cao Đ aacute ng Được S ugrave ng B aacute i amp Gi aacute o L yacute Việc X uacute c Phạm Ng agrave i PDF

قراءة و تحميل كتاب Allah Đấng Tối Cao Đ aacute ng Được S ugrave ng B aacute i amp Gi aacute o L yacute Việc X uacute c Phạm Ng agrave i PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Tawassul Được Ph eacute p V agrave Kh ocirc ng Được Ph eacute p PDF

Tawassul Được Ph eacute p V agrave Kh ocirc ng Được Ph eacute p PDF

قراءة و تحميل كتاب Tawassul Được Ph eacute p V agrave Kh ocirc ng Được Ph eacute p PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Bức Th ocirc ng Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa Jesus ndash Gi ecirc su PDF

Bức Th ocirc ng Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa Jesus ndash Gi ecirc su PDF

قراءة و تحميل كتاب Bức Th ocirc ng Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa Jesus ndash Gi ecirc su PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies PDF

Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies PDF

قراءة و تحميل كتاب Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies PDF مجانا

معاني الأسماءFacebook Text Artكورسات اونلاينحكمةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادتورتة عيد الميلادكتب تعلم اللغاتمعاني الأسماءكتب التاريخالكتب العامةكتب للأطفال مكتبة الطفل زخرفة أسامي و أسماء و حروف..المساعدة بالعربيخدماتكورسات مجانيةاصنع بنفسكشخصيات هامة مشهورةكتب الروايات والقصصكتابة على تورتة الخطوبةالطب النبويزخرفة توبيكاتبرمجة المواقعقراءة و تحميل الكتبزخرفة الأسماءحكم قصيرةالكتابة عالصوركتب السياسة والقانونمعنى اسمOnline يوتيوبكتب اسلاميةكتب القانون والعلوم السياسيةحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب الأدبالقرآن الكريمكتب قصص و رواياتكتابة على تورتة الزفافالتنمية البشريةأسمك عالتورتهSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب الطبخ و المطبخ و الديكور