❞ كتاب Hội Thảo Thứ T aacute m: Về Thể Loại Người Nhịn Chay C ograve n Lại amp Gi aacute o L yacute Nhịn B ugrave ❝

❞ كتاب Hội Thảo Thứ T aacute m: Về Thể Loại Người Nhịn Chay C ograve n Lại amp Gi aacute o L yacute Nhịn B ugrave ❝

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng Độc Tôn,
Đấng Vĩ Đại, Đấng Tự Hào, Đấng Vô Biên, Đấng Hùng
Mạnh, Đấng Oai Nghiêm, Đấng xa vời với mọi trù tượng và
suy diễn của tạo vật, Đấng đã hạ thấp vị trí của tạo vật để
nhận biết khả năng vô biên của Đấng Tạo Hóa trong việc
quản lý sắp xếp ngày đêm, Đấng nghe thấu được tiếng rên rĩ
đau đớn của sinh vật khi bị sát hại, Đấng nhìn thấy bước
chân của con kiến đen bước đi trong đêm u tối ở trong hang
sâu thẳm, Đấng thấu hiểu mọi ẩn ý được giấu kín bao che,
tính cách và diện mạo của Ngài là tương đồng nhau. Bầy tôi
xin hài lòng về diện mạo Ngài qua các thông tinh được

Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng RamadanQur’an và Sunnah xác định Đối với Allah không hề ngang
băng nhau đối với một người xây dựng Masjid bằng lòng
thành tâm kính sợ Allah và lòng hài lòng Ngài so với một
người xây Masjid bên bờ vực thẳm rạng nức. Al-Tawbah:
109 (chương 9). Bề tôi xin tạ ơn Ngài Đấng Hiển Vinh mọi nơi
mọi lúc dù thuận lợi hay khó khăn, bề tôi xin tuyên thệ Allah
là Thượng Đế đích thực xứng đáng được thờ phụng mà
không có đối tác, Ngài là Đấng Độc Tài trong tạo hóa và
quản lý Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn
tạo hóa và chọn lựa bất cứ gì Ngài muốn. Al-Qasas: 68
(Chương 28), và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là
Rasul của Ngài, vị Nabi trong sáng và tốt đẹp nhất. Cầu xin
Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho bạn thân của
Người ông Abu Bakr người cận kề với Người trong hang
núi; cho U’mar người làm cho bọn Kafir phải trùng bước;
cho U’thmaan người đã hi sinh oanh liệt tại nhà; cho Aly
người làm cho bình minh thêm rạng ngời; cho toàn thể bằng

hữu trung kiên nghĩa đãm của Người đặc biệt là nhóm Al-
Muhaajireen và Al-Ansaar.

Quí đạo hữu Muslim, chúng ta đã bàn về bảy thể
loại người liên quan đến nhịn chay, trong hội thảo này sẽ nói
hết số thể loại còn lại:

 Thể loại thứ tám: Phụ nữ trong chu kỳ kinh
nguyệt bị cấm nhịn chay và nếu có nhịn thì vẫn không được
công nhận, bởi Rasul  đã nói:
luôn thấy phụ nữ kém hơn nam giới về trí tuệ và tôn
giáo.” Các Sahabah nữ hỏi: Sự kém về trí tuệ và tôn giáo là
thế nào, thưa Rasul? Người đáp:

Hội Thảo Thứ Tám: Về Thể Loại Người Nhịn Chay Còn Lại & Giáo Lý Nhịn Bù: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh AlU’thaimeen, bài viết phân tích tiếp về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay và giáo lý nhịn bù lại.
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Hội Thảo Thứ T aacute m: Về Thể Loại Người Nhịn Chay C ograve n Lại amp Gi aacute o L yacute Nhịn B ugrave

2013م - 1441هـ
Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng Độc Tôn,
Đấng Vĩ Đại, Đấng Tự Hào, Đấng Vô Biên, Đấng Hùng
Mạnh, Đấng Oai Nghiêm, Đấng xa vời với mọi trù tượng và
suy diễn của tạo vật, Đấng đã hạ thấp vị trí của tạo vật để
nhận biết khả năng vô biên của Đấng Tạo Hóa trong việc
quản lý sắp xếp ngày đêm, Đấng nghe thấu được tiếng rên rĩ
đau đớn của sinh vật khi bị sát hại, Đấng nhìn thấy bước
chân của con kiến đen bước đi trong đêm u tối ở trong hang
sâu thẳm, Đấng thấu hiểu mọi ẩn ý được giấu kín bao che,
tính cách và diện mạo của Ngài là tương đồng nhau. Bầy tôi
xin hài lòng về diện mạo Ngài qua các thông tinh được

Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng RamadanQur’an và Sunnah xác định Đối với Allah không hề ngang
băng nhau đối với một người xây dựng Masjid bằng lòng
thành tâm kính sợ Allah và lòng hài lòng Ngài so với một
người xây Masjid bên bờ vực thẳm rạng nức. Al-Tawbah:
109 (chương 9). Bề tôi xin tạ ơn Ngài Đấng Hiển Vinh mọi nơi
mọi lúc dù thuận lợi hay khó khăn, bề tôi xin tuyên thệ Allah
là Thượng Đế đích thực xứng đáng được thờ phụng mà
không có đối tác, Ngài là Đấng Độc Tài trong tạo hóa và
quản lý Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn
tạo hóa và chọn lựa bất cứ gì Ngài muốn. Al-Qasas: 68
(Chương 28), và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là
Rasul của Ngài, vị Nabi trong sáng và tốt đẹp nhất. Cầu xin
Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho bạn thân của
Người ông Abu Bakr người cận kề với Người trong hang
núi; cho U’mar người làm cho bọn Kafir phải trùng bước;
cho U’thmaan người đã hi sinh oanh liệt tại nhà; cho Aly
người làm cho bình minh thêm rạng ngời; cho toàn thể bằng

hữu trung kiên nghĩa đãm của Người đặc biệt là nhóm Al-
Muhaajireen và Al-Ansaar.

Quí đạo hữu Muslim, chúng ta đã bàn về bảy thể
loại người liên quan đến nhịn chay, trong hội thảo này sẽ nói
hết số thể loại còn lại:

 Thể loại thứ tám: Phụ nữ trong chu kỳ kinh
nguyệt bị cấm nhịn chay và nếu có nhịn thì vẫn không được
công nhận, bởi Rasul  đã nói:
luôn thấy phụ nữ kém hơn nam giới về trí tuệ và tôn
giáo.” Các Sahabah nữ hỏi: Sự kém về trí tuệ và tôn giáo là
thế nào, thưa Rasul? Người đáp:

Hội Thảo Thứ Tám: Về Thể Loại Người Nhịn Chay Còn Lại & Giáo Lý Nhịn Bù: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh AlU’thaimeen, bài viết phân tích tiếp về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay và giáo lý nhịn bù lại. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng Độc Tôn,
Đấng Vĩ Đại, Đấng Tự Hào, Đấng Vô Biên, Đấng Hùng
Mạnh, Đấng Oai Nghiêm, Đấng xa vời với mọi trù tượng và
suy diễn của tạo vật, Đấng đã hạ thấp vị trí của tạo vật để
nhận biết khả năng vô biên của Đấng Tạo Hóa trong việc
quản lý sắp xếp ngày đêm, Đấng nghe thấu được tiếng rên rĩ
đau đớn của sinh vật khi bị sát hại, Đấng nhìn thấy bước
chân của con kiến đen bước đi trong đêm u tối ở trong hang
sâu thẳm, Đấng thấu hiểu mọi ẩn ý được giấu kín bao che,
tính cách và diện mạo của Ngài là tương đồng nhau. Bầy tôi
xin hài lòng về diện mạo Ngài qua các thông tinh được

Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan

 

Qur’an và Sunnah xác định Đối với Allah không hề ngang
băng nhau đối với một người xây dựng Masjid bằng lòng
thành tâm kính sợ Allah và lòng hài lòng Ngài so với một
người xây Masjid bên bờ vực thẳm rạng nức. Al-Tawbah:
109 (chương 9). Bề tôi xin tạ ơn Ngài Đấng Hiển Vinh mọi nơi
mọi lúc dù thuận lợi hay khó khăn, bề tôi xin tuyên thệ Allah
là Thượng Đế đích thực xứng đáng được thờ phụng mà
không có đối tác, Ngài là Đấng Độc Tài trong tạo hóa và
quản lý Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn
tạo hóa và chọn lựa bất cứ gì Ngài muốn. Al-Qasas: 68
(Chương 28), và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là
Rasul của Ngài, vị Nabi trong sáng và tốt đẹp nhất. Cầu xin
Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho bạn thân của
Người ông Abu Bakr người cận kề với Người trong hang
núi; cho U’mar người làm cho bọn Kafir phải trùng bước;
cho U’thmaan người đã hi sinh oanh liệt tại nhà; cho Aly
người làm cho bình minh thêm rạng ngời; cho toàn thể bằng

hữu trung kiên nghĩa đãm của Người đặc biệt là nhóm Al-
Muhaajireen và Al-Ansaar.

Quí đạo hữu Muslim, chúng ta đã bàn về bảy thể
loại người liên quan đến nhịn chay, trong hội thảo này sẽ nói
hết số thể loại còn lại:

 Thể loại thứ tám: Phụ nữ trong chu kỳ kinh
nguyệt bị cấm nhịn chay và nếu có nhịn thì vẫn không được
công nhận, bởi Rasul  đã nói:

 


luôn thấy phụ nữ kém hơn nam giới về trí tuệ và tôn
giáo.” Các Sahabah nữ hỏi: Sự kém về trí tuệ và tôn giáo là
thế nào, thưa Rasul? Người đáp:

 


“Chẳng phải lời xác minh của một phụ nữ chỉ bằng một
nữa lời xác minh của nam giới à!” Đúng vậy, mọi người
đáp. Rasul  tiếp:

 


chính là kém về trí tuệ của phụ nữ; chẳng phải khi
phụ nữ có kinh nguyệt là bị cấm hành lễ Salah và nhịn
chay hay sao!” Thưa đúng. Rasul  tiếp:

 


chính là kém về tôn giáo của phụ nữ.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi.

Kinh nguyệt là loại máu xuất ra tự nhiên theo chu kỳ
hàng tháng của phụ nữ trong số ngày nhất định.
Một khi kinh nguyệt bắt đầu trong lúc đang nhịn
chay dù chỉ trước giờ xả chay chỉ là tít tắc cũng làm hư nhịn
chay của ngày hôm đó bắt buộc cô ta phải nhịn bù lại, trừ
phi đó là ngày nhịn chay tự nguyện thì không bắt buộc nhịn
bù.
Khi dứt kinh vào ban ngày Ramadan thì sự nhịn
chay từ đó đến mặt trời lặn không được công nhận nếu nhịn,
bởi đã đánh mất đi thời gian nhịn từ đầu giờ bắt buộc, nhưng
có bắt buộc phải nhịn thời gian còn lại không thì giữa giới

Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan

 

U’lama có hai ý kiến giống như trường hợp người trở về nhà
từ chuyến đi xa vào ban ngày Ramadan.
Còn khi dứt kinh trong đêm cho dù chỉ trước giờ
rạng đông trong tít tắc vẫn bắt buộc cô ta phải nhịn chay
ngay, sự nhịn chay hôm đó hợp lệ kể cả chưa tắm rửa bắt
buộc ngoại trừ trong giờ nhịn. Trường hợp này tương tự như
người bị Junub được phép nhịn chay rồi tắm sau giờ rạng
đông, bởi bà A’-isha  đã kể: “Trước kia, có lần Rasul  bị
Junub lúc rạng đông do quan hệ vợ chồng chứ không phải là
mộng tinh nhưng rồi người vẫn nhịn chay Ramadan.”Hadith
do Al-Bukhary và Muslim ghi.
Giáo lý dành cho phụ nữ trong chu kỳ hậu sản giống
hệt như giáo lý dành cho phụ nữ kinh nguyệt, bắt buộc cô ta
phải nhịn bù lại số ngày đã thiếu, bởi Allah phán:

 

 

Nhịn bù vào những ngày khác tương ứng số ngày đã
thiếu. Al-Baqarah: 184 (chương 2), có lần một phụ nữ đã
hỏi bà A’-ishah: Tại sao phụ nữ kinh nguyệt chỉ nhịn chay
bù mà không hành lễ Salah bù? Bà đáp: “Trước kia phụ nữ
chúng tôi cũng bị tương tự nhưng chỉ được ra lệnh nhịn chay
bù chứ không được lệnh phải hành lễ Salah bù.” Hadith do
Muslim ghi.

 Thể loại thứ chín: Phụ nữ mang thai và cho
con bú sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mình hoặc trẻ thơ thì
được phép trì hoãn việc nhịn chay bởi ông Anas bin Maalik
Al-Ka’by  dẫn lời Rasul  rằng:

 

thật Allah giảm phân nữa lễ Salah cho người đi
đường xa và cho phép người đi đường xa, phụ nữ mang
thai và cho con bú trì hoãn việc nhịn chay.” Hadith do
năm học giả Hadith ghi, lời Hadith là của Ibnu Maajah và
bắt buộc cô ta phải nhịn chay bù lại khi cô cảm thấy thuận
lợi cho mình, giống như người bệnh phải nhịn bù sau khi
lành bệnh.

 Thể loại thứ mười: Ai cần phải xả chay
khẩn cấp để cứu hộ người gặp nạn như đuối nước, chửa lửa,
tai nạn giao thông . . . trong các trường hợp này nếu cần ăn
uống mới có sức khỏe thì bắt buộc phải ăn uống do mạng
người lúc này quan trọng hơn hết và theo qui tắc “không gì
thay thế được điều bắt buộc thì nó là điều bắt buộc” sau đó
nhịn bù lại số ngày đã xả.
Tương tự, ai cần xả chay để có sức Jihaad (thánh
chiến vì chính nghĩa của Allah) thì được phép ăn uống để có
sức mà chiến đấu kẻ thù, không phân biệt là đang ở chiến
trường hay ở tại quê nhà bởi khi kẻ thù xuất hiện là phải bảo
vệ bản thân, bảo về quê hương, bảo về cộng đồng và nhằm
nêu câu tinh thần Islam. Trong bộ Saheeh Muslim từ ông
Abu Sa-e’d Al-Khudry  kể: Trong một lần đi cùng Rasul
 hướng đến Makkah và cả đoàn đều nhịn chay, đến khi
dừng chân tại một nơi thì Rasul  nói:

 


“Mọi người đang đến gần kẻ thù, thế hãy ăn uống mà
tăng cường sức khỏe.” Đó quả là chế độ giảm nhẹ cho
chúng tôi, tuy nhiên vẫn có người tiếp tục nhịn chay. Sau đó
dừng lại một địa điểm khác, Rasul  bảo:

 

 

Hội Thảo Thứ Tám: Về Thể Loại Người Nhịn Chay Còn Lại & Giáo Lý Nhịn Bù: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh AlU’thaimeen, bài viết phân tích tiếp về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay và giáo lý nhịn bù lại.سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 456.6 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Hội Thảo Thứ T aacute m: Về Thể Loại Người Nhịn Chay C ograve n Lại amp Gi aacute o L yacute Nhịn B ugrave
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام

كتب شبيهة بـ Hội Thảo Thứ T aacute m: Về Thể Loại Người Nhịn Chay C ograve n Lại amp Gi aacute o L yacute Nhịn B ugrave:

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ S aacute u: Về Thể Loại Người Nhịn Chay PDF

Hội Thảo Thứ S aacute u: Về Thể Loại Người Nhịn Chay PDF

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ S aacute u: Về Thể Loại Người Nhịn Chay PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Ba: Về Gi aacute o L yacute Nhịn Chay Ramadan PDF

Hội Thảo Thứ Ba: Về Gi aacute o L yacute Nhịn Chay Ramadan PDF

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Ba: Về Gi aacute o L yacute Nhịn Chay Ramadan PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay PDF

Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay PDF

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Năm: Về Gi aacute Trị Xướng Đọc Qur rsquo an amp Thể Loại Đọc PDF

Hội Thảo Thứ Năm: Về Gi aacute Trị Xướng Đọc Qur rsquo an amp Thể Loại Đọc PDF

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Năm: Về Gi aacute Trị Xướng Đọc Qur rsquo an amp Thể Loại Đọc PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Hai: Về Gi aacute Trị Nhịn Chay PDF

Hội Thảo Thứ Hai: Về Gi aacute Trị Nhịn Chay PDF

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Hai: Về Gi aacute Trị Nhịn Chay PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay PDF

Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay PDF

قراءة و تحميل كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Tư: Về Gi aacute o L yacute H agrave nh Lễ Salah Taraaweh PDF

Hội Thảo Thứ Tư: Về Gi aacute o L yacute H agrave nh Lễ Salah Taraaweh PDF

قراءة و تحميل كتاب Hội Thảo Thứ Tư: Về Gi aacute o L yacute H agrave nh Lễ Salah Taraaweh PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Đơn Giản Từ H agrave o Quang Qur rsquo an v agrave Sunnah: Chương 13: Thức Ăn Giết Thịt amp Săn Bắn PDF

Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Đơn Giản Từ H agrave o Quang Qur rsquo an v agrave Sunnah: Chương 13: Thức Ăn Giết Thịt amp Săn Bắn PDF

قراءة و تحميل كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Đơn Giản Từ H agrave o Quang Qur rsquo an v agrave Sunnah: Chương 13: Thức Ăn Giết Thịt amp Săn Bắn PDF مجانا

كتابة على تورتة الزفافكتب للأطفال مكتبة الطفلخدماتبرمجة المواقعشخصيات هامة مشهورةزخرفة الأسماءمعنى اسماصنع بنفسككورسات اونلاينكتب التاريخكتابة على تورتة مناسبات وأعيادSwitzerland United Kingdom United States of Americaأسمك عالتورتهالقرآن الكريمحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرةمعاني الأسماءالكتب العامةزخرفة توبيكاتكتب الروايات والقصصكتب اسلامية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب الأدبحكمةكتب الطبخ و المطبخ و الديكورمعاني الأسماءالكتابة عالصورFacebook Text Artكتب قصص و رواياتالمساعدة بالعربيكتب السياسة والقانونقراءة و تحميل الكتبكتب القانون والعلوم السياسيةكورسات مجانيةكتابة على تورتة الخطوبةالتنمية البشريةتورتة عيد الميلادOnline يوتيوبالطب النبويكتب تعلم اللغات